Dołącz do nas

Rekrutacja do obszarów zadaniowych PSRP

Parlament Studentów RP jest organizacją reprezentującą i działającą na rzecz wszystkich studentów w Polsce! Działalność w tej organizacji jest doskonałą okazją do rozwoju oraz nabycia praktycznego doświadczenia, które może także zaprocentować na rynku pracy.
Poniżej znajdują się opisy obszarów,z którymi możesz rozpocząć swoją przygodę! Zapoznaj się z nimi! Jeśli któryś z nich w szczególności Cię zainteresuje, nie zwlekaj – wypełnij poniższy formularz już dziś. Niezbędnym elementem rekrutacji jest także wysłanie CV opisującego dotychczasowe doświadczenie w samorządzie studenckim na adres: rekrutacja@psrp.org.pl. W drugim etapie rekrutacji skontaktuje się z Tobą osoba odpowiedzialna za dany obszar i poprosi o wypełnienie zadania rekrutacyjnego.
PS. Na razie nie przyjmujemy zgłoszeń do obszarów “rozwój i strategia” oraz “projekty”.

Nie zapomnij zapoznać się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

IT

Obszar IT to nie tylko budowanie strony www Parlamentu Studentów RP, ale także tworzenie stron związanych z poszczególnymi wydarzeniami czy praca nad koncepcją aplikacji PSRP.

Jakość kształcenia

Jakość kształcenia wymaga nieustannego doskonalenia w zakresie szkolnictwa wyższego. W ramach działań Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej będziesz mógł/mogła zająć się zarówno promocją ciekawych praktyk, jak i pogłębianiem wiedzy dydaktycznej.

To wspólnie z nami stworzysz niejedno badanie dla swoich koleżanek i kolegów. Nie ominą Cię również prace nad broszurami z zakresu różnych aspektów funkcjonowania uczelni wyższych. Staniesz się współautorem/współautorką publikacji o najciekawszych rozwiązaniach projakościowych, które być może praktykowane są też w Twojej jednostce. Masz własne pomysły, które chciałbyś/chciałabyś zrealizować? Cechuje Cię kreatywność, zaangażowanie oraz chęć zdobywania nowej wiedzy? Jeśli tak, czekamy właśnie na Ciebie! Przyłącz się do nas już dziś, nie pożałujesz 🙂

Kwestie prawne

Jeśli chcesz włączyć się w prace zespołu tworzącego regulacje wewnętrzne instytucji reprezentujących środowisko akademickie ten obszar jest dla Ciebie! Działalność w obszarze kwestii prawnych to przede wszystkim opiniowanie aktów normatywnych i ich projektów. Praca w komisji pozwoli Ci rozwinąć umiejętność tworzenia pism prawniczych i interpretowania przepisów prawnych.

Projekty

Masz głowę pełną pomysłów? Działanie i praca w grupie dodaje Ci skrzydeł? Chcesz się rozwijać w wielu dziedzinach? To wszystko i wiele więcej przeżyjesz w komisji Projektów PSRP. Jednocześnie pozyskasz i wykorzystasz wiedzę i doświadczenie w trakcie realizacji projektów.

Public relations

W tym obszarze sprawdzą się osoby kreatywne, mające zdolności graficzne i informatyczne i/lub posiadające łatwość pisania. Do głównych zadań w ramach public relations należy prowadzenie kanałów social media Parlamentu Studentów RP, a także strony internetowej. Ludzie zaangażowani w ten obszar odpowiadają za kontakty z mediami ogólnopolskimi i regionalnymi, przygotowywanie publikacji i materiałów graficznych oraz tworzenie kampanii społecznych (np. dotyczących zdrowia psychicznego czy praw studenta).
Komisja ds. Public Relations tworzy Biuro Prasowe Parlamentu Studentów RP.

Rozwój i strategia

Komisja ds. Rozwoju i Strategii PSRP odpowiada za zwiększenie funkcjonalności oraz unowocześnianie praktyk, technologii i rozwiązań stosowanych w PSRP. Komisja dba również o prawidłowy przepływ informacji wewnątrz PSPR, pomiędzy komisjami branżowymi oraz porozumieniami samorządów studenckich. Istotnym elementem działania komisji jest ewaluacja przyjętych rozwiązań w obszarach:

  • komunikacji,
  • współpracy zewnętrznej,
  • zarządzania projektami.

KRS PSRP odpowiada także za plan kompleksowej Strategii PSRP na lata 2019-2024.

Sprawy socjalne

Obszar spraw socjalnych wiąże się z pomocą materialną dla studentów. Głównym zadaniem komisji jest opiniowanie aktów normatywnych i ich projektów w zakresie dotyczącym sfery socjalno-bytowej studentów. Ludzie zaangażowani w ten obszar mają możliwość zdobyć wiedzę o pomocy materialnej w systemie szkolnictwa wyższego i umiejętności  interpretowania przepisów prawnych dotyczących spraw socjalnych. 

Współpraca zewnętrzna

Działanie w tym obszarze to przede wszystkim inicjowanie nowych kontaktów oraz podtrzymywanie istniejących relacji zewnętrznych. Osoby zaangażowane w prace komisji są odpowiedzialne za negocjacje warunków nawiązywanych umów, dbanie o realizację świadczeń promocyjnych oraz utrzymywanie bieżącego kontaktu z partnerami PSRP. Poza tym, w najbliższych miesiącach planowane jest stworzenie poradnika dla samorządowców dotyczącego pozyskiwania sponsorów.

Rekrutacja do obszarów zadaniowych PSRP

Obszar w którego działalność chcesz się zaangażować: *

14 + 12 =