Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Pełnomocnicy

Pełnomocnicy

Pełnomocników powołuje i odwołuje Rada Wykonawcza w formie uchwały, określającej jednocześnie zakres kompetencji przy danej funkcji.

Maciej Bień

Pełnomocnik ds. monitorowania wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

m.bien@psrp.org.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Maciej Rewucki

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej

m.rewucki@psrp.org.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Klaudia Jasica

Pełnomocnik ds. wewnętrznego systemu zarządzania jakością

k.jasica@psrp.org.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Dawid Krasiński

Pełnomocnik ds. studentów z niepełnosprawnościami

d.krasinski@psrp.org.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 

Maciej Miniszewski

Pełnomocnik ds. przedsiębiorczości

m.miniszewski@psrp.org.pl

Politechnika Gdańska