Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Przedstawiciele w innych organach

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Dominik Leżański

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Magdalena Koziara

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jakub Bakonyi
Alicja Ciszek
Mateusz Grochowski
Konrad Krawczykkompetencji przy danej funkcji.

Komisja Dyscyplinarna przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mateusz Cisewski

Iwona Gadomska

Magdalena Koziara

Piotr Moroch

Mateusz Piechowski

Łukasz Rusajczyk

Damian Wietrak

Tomasz Zarębski

Koordynator ekspertów studenckich przy Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Paweł Adamiec