Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl
Władze Statutowe

Przewodniczący

Przewodniczący

Parlamentu Studentów RP

Dominik Leżański

Politechnika Łódzka

Rada Wykonawcza

Rada Wykonawcza jest najwyższym kolegialnym organem wykonawczym PSRP
wykonującym wszystkie zadania niezastrzeżone do kompetencji innych organów PSRP.

Dominik Leżański

 

(Politechnika Łódzka)

Przewodniczący PSRP

Patryk Lisiecki

 

(Wyższa Szkoła Bankowa
w Poznaniu)

Damian Wietrak

 

(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie)

Mateusz Cisewski

 

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Michał Kostrzewa

 

(Politechnika Krakowska)

Bogdan Marek

 

(Szkoła Główna Handlowa)

Michał Dzieciuch

 

(Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Rada Studentów

Składa się z dwunastu członków wybieranych przez Zjazd oraz Przewodniczącego PSRP, który stoi na jej czele. Rada Studentów jest organem opiniodawczym, który wyraża stanowisko w imieniu wszystkich studentów kraju. Tworzy m.in. opinie na temat projektów aktów prawnych, które dotyczą środowiska studenckiego.

Skład Rady Studentów w kadencji 2019-2020

Dominik Leżański  – Przewodniczący
(Politechnika Łódzka)

Paulina Czapla
(Akademia WSB w Dąbrowie Górnicze)

Magdalena Graca
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Michał Klimczyk
(Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)

Agnieszka Kubacka
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Szymon Kwiatkowski
(Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie)

Bogdan Matyja
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Rafał Muskała
(Politechnika Częstochowska)

Mateusz Ostrowski
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu)

Tomasz Pieńkosz
(Politechnika Lubelska)

Katarzyna Plona
(Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Maciej Rewucki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Eryk Szawaryński
(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Komisja Rewizyjna

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi pięciu członków wybieranych przez Zjazd. Do zadań Komisji należy kontrola przestrzegania Statutu oraz innych aktów prawnych wydanych na jego podstawie. Ponadto Komisja kontroluje sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Parlamentu.

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019-2020

Maja Bonikowska
(Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie)

 

Paweł Dyszewski
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

Marcelina Kościołek
(Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum)

 

Piotr Moroch
(Uniwersytet Rzeszowski)

 

Jakub Różański
(Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)