Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Wsparcie psychologiczne studentów na uczelniach

Depresja jest najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym na świecie i chorobą cywilizacyjną. Dotyka ona dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn. W zagrożonej grupie, niestety, coraz większy udział mają również studenci.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na początku 2019 roku rozpoczął ogólnopolską kampanię dotyczącą zdrowia psychicznego wśród studentów, która ma na celu pomoc osobom cierpiącym na depresję i nie tylko. Przede wszystkim zależy nam na tym, by temat wsparcia psychologicznego dla studentów (i innych członków społeczności akademickiej) był poruszany na uczelniach. Dyskusja o tym jakie wsparcie jest zapewnione studentom może przyczynić się do zwiększenia wrażliwości dotyczącej tego tematu.

Chcąc dowiedzieć się o jakiej o jakiej skali problemów zdrowotnych wśród studentów mówimy i z jakiego wsparcia mogą korzystać w ramach uczelni, przeprowadziliśmy ogólnopolską ankietę. Każda studiująca osoba mogła wypowiedzieć się na temat tego jakie problemy natury psychicznej dotykają ją lub jej znajomych, a także czy ma wiedzę na temat tego, gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc.

Spośród ponad 2 tysięcy odpowiedzi średnio połowa ankietowanych wskazała, że nie wie czy na swojej uczelni może znaleźć pomoc psychologiczną. Co jest najbardziej przerażające? Prawie wszyscy na pytanie „Jak oceniasz codzienne radzenie sobie ze stresem wśród studentów?”, odpowiadali: „źle” lub „przeciętnie”. Wskazuje to na dużą skalę problemu, gdyż nieradzenie sobie z trudnymi sytuacjami i stałe narażenie na stres często  prowadzi do różnego rodzaju zaburzeń i chorób psychicznych. Większość osób biorących udział w ankiecie wskazała, że zauważa wśród swoich znajomych objawy potencjalnych problemów – takie jak m.in. ataki paniki, brak siły i chęci do działania, przygnębienie, smutek czy trudności w skupieniu uwagi.

Uczelnie coraz częściej dostrzegają problem i oferują pomoc studentom w postaci poradni psychologicznych. Wciąż jednak można poprawić dostępność informacji na ich temat, zarówno na stronach internetowych oraz biuletynach, tak aby każdy student miał możliwość otrzymania specjalistycznego wsparcia. Cieszy nas fakt, że są uczelnie, które nie posiadają obecnie instytucji odpowiedzialnej za wsparcie psychologiczne, ale starają się o jej utworzenie. Brak miejsc, w których studenci mogą otrzymać  pomoc psychologa, najczęściej dotyczy uczelni, w których studiuje mniejsza liczba osób i jest to główny argument przemawiający o braku takiej placówki. Często, ale nie zawsze, w takim przypadku uczelnie informują o zewnętrznych gabinetach, w których można otrzymać pomoc.

Jako Parlament Studentów RP, aby ułatwić dostęp do specjalistów, tworzymy bazę punktów wsparcia psychologicznego znajdujących się na uczelniach wyższych. Poniższa mapa utworzona jest na podstawie danych dostępnych na stronach internetowych i/lub udostępnionych na nasze zapytanie. Jeśli chcecie ją zaktualizować – napiszcie do nas: wsparcie@psrp.org.pl.

Mamy nadzieję, że dzięki mapie i całej kampanii, wzrośnie świadomość dotycząca tych zagadnień, a osoby które są w potrzebie, otrzymają odpowiednią pomoc.

Gdzie uzyskać pomoc psychologiczną?