Konferencja Ekspertów Praw Studenta 2017

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

z radością chciałbym Was zaprosić na IV Konferencję Ekspertów Praw Studenta, która odbędzie się w dniach 24-27 sierpnia 2017 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Zasadniczym celem konferencji, organizowanej co roku przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (w tym roku we współpracy z Samorządem Studentów SGGW), jest przygotowanie samorządowców studenckich do przeprowadzenia na swoich uczelniach macierzystych szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta. Uczestnicy konferencji zostaną przygotowani metodycznie i merytorycznie do zrealizowania tego typu szkoleń.

 

Z satysfakcją mogę poinformować, że Gościem Specjalnym tegorocznej konferencji będzie wiceprezes Rady Ministrów,  minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który podczas spotkania z uczestnikami konferencji poruszy problematykę praw studenta w kontekście zbliżającej się reformy szkolnictwa wyższego.

 

Liczę zatem na Waszą niezawodną obecność, a także na chęć zdobywania wiedzy z zakresu prawa szkolnictwa wyższego, jakości kształcenia i pomocy materialnej oraz rozwijania umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych.

 

Rejestracja jest dostępna na stronie www.eps.psrp.org.pl.

 

Ze studenckim pozdrowieniem,

 

Tomasz Tokarski

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP