Publikacje

Publikacje wydane w 2020 roku

Katalog dobrych praktyk w procesie przyznawania świadczeń

Organizacja i funkcjonowanie punktu wsparcia na uczelni

Nabywanie umiejętności i kompetencji na studiach w dobie pandemii

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się podczas zaliczeń i egzaminów online

Wsparcie studentów w ramach kształcenia zdalnego

System wsparcia studentów

Stypendium Rektora - Osiągnięcia i dobre praktyki

Kształcenie zdalne - historia prawdziwa: oczami studentów

Obrona pracy dyplomowej zza ekranu komputera

Udział samorządu studenckiego w procesie organizacji i realizacji kształcenia zdalnego

Komentarz do wybranych przepisów tzw. ,,Tarczy antykryzysowej 2.0" Dotyczących szkół wyższych

Opiniowanie programów studiów

Podstawy postępowania administracyjnego w sprawach o przyznanie świadczeń dla studentów

Kształcenie zdalne - historia prawdziwa: oczami samorządów

Ewaluacja zajęć realizowanych w formie kształcenia zdalnego

Organizacja procesu kształcenia zdalnego z perspektywy studenckiej

Zdobywanie umiejętności praktycznych w dobie pandemii

Analiza przepisów kształcenie zdalne

Student's Guide in Poland

Świadczenia dla studentów w obliczu zawieszenia kształcenia na uczelniach w powodwu pandemii COVID-19

Publikacje wydane w 2019 roku

Regulaminy studiów po wejściu w życie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Ankietyzacja

100 dobrych praktyk w polskim szkolnictwie wyższym

Regulamin samorządu studenckiego w perspektywie ustawy 2.0

Raport nr 2/2020 RGNiSW System materialnego wsparcia studentów