Publikacje

Publikacje wydane w 2020 roku

Kształcenie zdalne - historia prawdziwa: oczami studentów

Opiniowanie programów studiów

Komentarz do wybranych przepisów tzw. ,,Tarczy antykryzysowej 2.0" Dotyczących szkół wyższych

Student's Guide in Poland

Świadczenia dla studentów w obliczu zawieszenia kształcenia na uczelniach w powodwu pandemii COVID-19

Publikacje wydane w 2019 roku

Regulaminy studiów po wejściu w życie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Ankietyzacja

100 dobrych praktyk w polskim szkolnictwie wyższym

Regulamin samorządu studenckiego w perspektywie ustawy 2.0

Raport nr 2/2020 RGNiSW System materialnego wsparcia studentów