Publikacje i Poradniki

Publikacje wydane w 2022 roku

Studenckie Prawa Jasna Sprawa

Artykuły oraz infografiki znajdziesz na stronie:
prawastudenta.edu.pl

Forum Kół Naukowych

Artykuły, infografiki oraz publikacje znajdziesz na stronie:
kolanaukowe.psrp.org.pl

Ewaluacja wsparcia studentów w procesie uczenia się

Autor: Katarzyna Bojarska
Korekta: Ewelina Dusza
Korekta merytoryczna: Mateusz Grochowski
Skład graficzny: Jakub Persjanow

Udział studentów w organach uczelni i wpływ na życie uczelni

Autor: Marek Konieczny
Korekta: Ewelina Dusza
Korekta merytoryczna: Mateusz Grochowski
Skład graficzny: Jakub Persjanow

Promocja praw studenta: rozwiązania i dobre praktyki

Autor: Jakub Persjanow
Korekta: Ewelina Dusza
Korekta merytoryczna: Marek Konieczny
Skład graficzny: Gabriela Kościuk

Prawne rozwiązania dla studentów z Ukrainy

Autor: Paweł Robak
Korekta: Ewelina Dusza
Korekta merytoryczna: Marek Konieczny
Skład graficzny: Jakub Persjanow

Udział studentów w ocenie programowej dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną

Autor: Maciej Bień
Korekta: Ewelina Dusza
Korekta merytoryczna: Marek Konieczny
Skład graficzny: Gabriela Kościuk

Mity związane ze wsparciem psychologicznym

Правові рішення для українських студентів

Автор: Paweł Robak
Корекції: Ewelina Dusza
Корекції Змістовний: Marek Konieczny
Графічна композиція: Jakub Persjanow

Sytuacje kryzysowe na studiach – jak im zaradzić?

Autor: Julia Sobolewska
Korekta: Ewelina Dusza
Korekta merytoryczna: Marek Konieczny
Skład graficzny: Gabriela Kościuk

Publikacje wydane w 2021 roku

Wybur - widzisz błąd?

Publikacje, artykuły oraz infografiki znajdziesz na stronie:
wybur.psrp.org.pl

Studenckie Prawa Jasna Sprawa

Artykuły oraz infografiki znajdziesz na stronie:
prawastudenta.edu.pl

Etyka studencka postępowanie dyscyplinarne w sprawach studenckich

Prawa studentów obcokrajowców z uwzględnieniem dotyczących ich mechanizmów oraz katalogiem praw, które im przysługują

Dobre praktyki w zakresie wsparcia psychologicznego na uczelniach

System pomocy materialnej dla studentów

Opłaty na uczelniach - wszystko, co warto wiedzieć

Świadczenia dla studentów - wybrane zagadnienia w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych

Prawa studentów z niepełnosprawnościami – gdzie szukać aby je odnaleźć?

Rzecznik Praw Studenta i działalność samorządu studenckiego na rzecz ochrony praw studenta

Publikacje wydane w 2020 roku

Katalog dobrych praktyk w procesie przyznawania świadczeń

Organizacja i funkcjonowanie punktu wsparcia na uczelni

Nabywanie umiejętności i kompetencji na studiach w dobie pandemii

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się podczas zaliczeń i egzaminów online

Wsparcie studentów w ramach kształcenia zdalnego

System wsparcia studentów

Stypendium Rektora - Osiągnięcia i dobre praktyki

Kształcenie zdalne - historia prawdziwa: oczami studentów

Obrona pracy dyplomowej zza ekranu komputera

Udział samorządu studenckiego w procesie organizacji i realizacji kształcenia zdalnego

Komentarz do wybranych przepisów tzw. ,,Tarczy antykryzysowej 2.0" Dotyczących szkół wyższych

Opiniowanie programów studiów

Podstawy postępowania administracyjnego w sprawach o przyznanie świadczeń dla studentów

Kształcenie zdalne - historia prawdziwa: oczami samorządów

Ewaluacja zajęć realizowanych w formie kształcenia zdalnego

Organizacja procesu kształcenia zdalnego z perspektywy studenckiej

Zdobywanie umiejętności praktycznych w dobie pandemii

Analiza przepisów kształcenie zdalne

Student's Guide in Poland

Świadczenia dla studentów w obliczu zawieszenia kształcenia na uczelniach w powodwu pandemii COVID-19

Publikacje wydane w 2019 roku

Regulaminy studiów po wejściu w życie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Ankietyzacja

100 dobrych praktyk w polskim szkolnictwie wyższym

Regulamin samorządu studenckiego w perspektywie ustawy 2.0

Raport nr 2/2020 RGNiSW System materialnego wsparcia studentów