PSRP reprezentuje

na mocy ustawy wszystkich studentów w Polsce
blisko 1 300 000 osób

Zdjecie grupowe PSRP

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

O nas

PSRP jest niezależną ogólnopolską organizacją, będącą ustawowym reprezentantem wszystkich studentów w Polsce. Zrzesza samorządy studenckie ze wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w kraju.

Lat doświadczenia

Studentów w Polsce

Komisji branżowych

Aktualności

Akademia PSRP #zaPROJEKTowani

Kto z nas nie chciałby spędzić wakacji blisko morza, rozwijając swoje umiejętności, poszerzając...

Strefa Komfortu

Strefa Komfortu to projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, który ma na celu...

Nasze projekty

Konferencja Ekspertów Praw Studenta

Konferencja Ekspertów Praw Studenta

Konferencja Ekspertów Praw Studenta organizowana jest co roku przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Jej głównym celem jest przygotowanie samorządowców z polskich uczelni wyższych do przeprowadzenia, a także koordynowania na swoich alma mater szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta. Potrzebną wiedzę teoretyczną, jak również metodyczną, uczestnicy uzyskują od najlepszych trenerów. Dzięki Konferencji EPS, samorządowcy są doskonale przygotowani do organizacji szkoleń, które, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, muszą zostać przeprowadzone przez samorząd studencki.

Krajowa Konferencja

Krajowa Konferencja to wyjazd szkoleniowy, na którym przedstawiciele samorządów studenckich pozyskują wiedzę od najlepszych specjalistów. Szkolenia dotyczą zarówno strefy akademickiej, umiejętności przydatnych w życiu codziennym i zawodowym oraz w ramach działaności samorządowej. Każdy z uczestników ma możliwość wyboru paneli szkoleniowych zgodnie ze swoimi preferencjami.

Krajowa Konferencja
Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich

Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich

Konwent Przewodniczących to konferencja, kładąca główny nacisk na wymianę dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy przewodniczącymi samorządów studenckich. Podczas spotkań w ramach Konwentu odbywają się rozwmoy o różnych kwestiach związanych ze szkolnictwem wyższym i działalnością samorządową. Szkolenia przeprowadzane przez doświadczonych trenerów pozwalają zwiększyć umiejętności i zakres kompetencji uczestników.

Gala Nagród Środowiska Studenckiego  “Pro Juvenes”

Nagrody „Pro Juvenes” to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej od 2013 roku. Celem konkursu jest promowanie aktywnych studentów i ich inicjatyw oraz podkreślanie zasług osób i podmiotów przyjaznych studentom i wspierających potencjał młodych ludzi. Parlament Studentów RP, wręczając nagrody „Pro Juvenes”, chce w ten sposób tworzyć dobrą atmosferę wzajemnego współdziałania w środowisku akademickim oraz integrować studentów z całej Polski.

Krajowa Konferencja
Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich

Strefa Komfortu PSRP

„Strefa komfortu PSRP” to projekt skierowany do wszystkich studentów z całej Polski polegający na wsparciu psychologicznym. W ramach tej inicjatywy każdy z nas będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy online oraz wzięcia udziału w webinariach prowadzonych przez specjalistów. Dzięki temu projektowi poznamy odpowiedzi na nurtujące nas często pytania, m.in. w jaki sposób radzić sobie z lękiem, jak produktywnie wykorzystać czas oraz jakie sygnały mogą świadczyć o złym stanie zdrowia psychicznego zarówno naszego, jak i naszych bliskich. Wszystko jest warte rozmowy!

Akademia #zaPROEJKTowani

Rozwiń swoje zdolności projektowe razem z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej! #zaPROJEKTowani, czyli Akademia PSRP to wyjazd szkoleniowy skierowany do wszystkich członków samorządu, którzy chcą zostać mistrzami planowania, pracy w zespole i organizowania projektów. Oprócz zdobycia wiedzy podczas bloków warsztatowych, poznasz wiele osób, zintegrujesz się oraz wymienisz doświadczeniem.

Krajowa Konferencja
Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich

Studenckie prawa – jasna sprawa!

Jeśli nurtują Cię pytania dotyczące praw i obowiązków studenta, to jesteś we właściwym miejscu! 

Każda studentka i każdy student otrzymuje na start równy przydział praw i obowiązków. Dlaczego warto znać swoje prawa? Bo nieznajomość prawa szkodzi. I nie chodzi o łamanie zakazów. Nie wiedząc, jakie mamy prawa, tracimy okazje i możliwości, by z nich korzystać. Każde nieznane prawo, to nieuświadomiona szansa na korzystniejsze studiowanie.

I właśnie o tym jest projekt Studenckie prawa – jasna sprawa! Jego celem jest ukazanie trudów studiowania w bardziej przystępnej formie. Najbardziej boimy się tego, co jest nieznane. Oczywiście za każdym zakrętem mogą kryć się nowości. Studia to dla wielu najlepszy czas w życiu, dlatego im prędzej uświadomisz sobie, że strach ma tylko wielkie oczy, tym łatwiej przyjdzie Ci cieszyć się ze studiowania. Zachęcamy do zapoznania się z infografikami, artykułami i publikacjami, w których znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z prawami i obowiązkami studentek i studentów.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

Mówimy o Niepełnosprawnościach i Trudnościach

Od kilku lat Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej nie podejmował inicjatyw dotyczących studentów z niepełnosprawnościami, właśnie stąd wynikła potrzeba zagospodarowania tego obszaru. MONIT, czyli Mówmy o Niepełnosprawnościach i trudnościach jest odpowiedzią na potrzeby studentów z niepełnosprawnościami. Celem jest ukazanie metod wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w przystępnej formie. Najbardziej boimy się tego, co jest nam nieznane. Zachęcamy do zapoznania się z infografikami, artykułami i publikacjami, w których znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania i porady związane ze wsparciem studentów z niepełnosprawnościami.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

Krajowa Konferencja
Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich

Studenci dla uczniów

„Studenci dla uczniów” to pierwszy taki projekt na skalę ogólnopolską, w ramach którego ustawowy reprezentant wszystkich studentów w Polsce – Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, podejmie próbę stworzenia międzypokoleniowego mostu edukacyjnego, który połączy nauczycieli akademickich, studentów i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Codziennie miliony uczniów w Polsce mierzą się z trudnymi decyzjami dotyczącymi swojej przyszłości. Zadają sobie pytania, jaką szkołę ponadpodstawową wybrać, a następnie jak pokierować swoją ścieżką kariery. Powstają dylematy, co powinni robić po szkole, czy studia są dla nich dobrym rozwiązaniem. W powszechnym dostępie brakuje informacji na temat możliwości rozwoju na studiach, a także wsparcia, jakie mogą tam uzyskać przyszli studenci. Uczniowie często nie są świadomi jak wygląda studiowanie oraz czego mogą się spodziewać kontynuując ścieżkę edukacji. Parlament Studentów RP wychodzi z inicjatywą stworzenia dedykowanej platformy od studentów dla uczniów z uwzględnieniem nauczycieli akademickich.

Platforma “Studenci dla uczniów” zapewni dostęp do różnorodnych filmów edukacyjnych, które będą poruszać tematy związane z planowaniem ścieżki zawodowej, wyborem studiów, zdobywaniem dodatkowych umiejętności oraz skutecznymi metodami uczenia się.

Zdrowe Pokolenia

Projekt “Zdrowe pokolenia” jest innowacyjną inicjatywą mającą na celu promowanie zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania oraz edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności i różnych aspektów diety. Głównym celem projektu jest dotarcie szerokiej puli osób kształcących się, w szczególności do uczniów edukacji szkolnej. W ramach projektu zostanie stworzona odpowiednia strona internetowa, na której następnie zostaną umieszczone dedykowane materiały. Parlament Studentów RP, ustawowy reprezentant wszystkich studentów w Polsce, dbając o zdrowie przyszłych studentów przygotuje 50 filmów edukacyjnych pogrupowanych w 8 modułów tematycznych zamieszczonych na specjalnie do tego celu przygotowanej platformie e-learningowej.

Krajowa Konferencja
Mateusz Kuliński

Rzecznik Praw Studenta

Mateusz Kuliński

Absolwent Uczelni Łazarskiego. Przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje instytucja Rzecznika Praw Studenta, który interweniuje w przypadkach patologii i łamania praw studentów na uczelniach oraz podejmuje liczne działania prewencyjne zmierzające do zwiększania świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów.

Jeśli potrzebujesz pomocy, bądź też porady, kontakt z Rzecznikiem jest możliwy za pomocą Biura Rzecznika Praw Studenta: helpdesk.psrp.org.pl

Rzecznik udziela odpowiedzi w przeciągu 7 dni roboczych. Jeśli dokładne opiszecie sytuację i dołączycie skanów dokumentów z pewnością ułatwi to szybsze rozpatrzenie sprawy.