PSRP reprezentuje

na mocy ustawy wszystkich studentów w Polsce
blisko 1 300 000 osób

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

O nas

PSRP jest niezależną ogólnopolska organizacja, będącą ustawowym reprezentantem wszystkich studentów w Polsce. Zrzesza samorządy studenckie ze wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w kraju.

Lat doświadczenia

Studentów w Polsce

Komisji branżowych

Aktualności

HackYeah 2020

Kolejna edycja HackYeah już w listopadzie - na celowniku tym razem zdrowie i zero waste!  ...

Najważniejsze w kadencji 2019-2020

Nasze projekty

Konferencja Ekspertów Praw Studenta

Konferencja Ekspertów Praw Studenta organizowana jest co roku przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Jej głównym celem jest przygotowanie samorządowców z polskich uczelni wyższych do przeprowadzenia, a także koordynowania na swoich alma mater szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta. Potrzebną wiedzę teoretyczną, jak również metodyczną, uczestnicy uzyskują od najlepszych trenerów. Dzięki Konferencji EPS, samorządowcy są doskonale przygotowani do organizacji szkoleń, które, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, muszą zostać przeprowadzone przez samorząd studencki.

Krajowa Konferencja

Krajowa Konferencja to wyjazd szkoleniowy, na którym przedstawiciele samorządów studenckich pozyskują wiedzę od najlepszych specjalistów. Szkolenia dotyczą zarówno strefy akademickiej, umiejętności przydatnych w życiu codziennym i zawodowym oraz w ramach działaności samorządowej. Każdy z uczestników ma możliwość wyboru paneli szkoleniowych zgodnie ze swoimi preferencjami.

Konwent Przewodniczących

Konwent Przewodniczących to konferencja, kładąca główny nacisk na wymianę dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy przewodniczącymi samorządów studenckich. Podczas spotkań w ramach Konwentu odbywają się rozwmoy o różnych kwestiach związanych ze szkolnictwem wyższym i działalnością samorządową. Szkolenia przeprowadzane przez doświadczonych trenerów pozwalają zwiększyć umiejętności i zakres kompetencji uczestników.

Rzecznik Praw Studenta

Marek Konieczny

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje instytucja Rzecznika Praw Studenta, który interweniuje w przypadkach patologii i łamania praw studentów na uczelniach oraz podejmuje liczne działania prewencyjne zmierzające do zwiększania świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów.

Jeśli potrzebujesz pomocy, bądź też porady, kontakt z Rzecznikiem jest możliwy za pomocą Centrum Wsparcia Studentów: helpdesk.psrp.org.pl

Rzecznik udziela odpowiedzi w przeciągu 7 dni roboczych. Jeśli dokładne opiszecie sytuację i dołączycie skanów dokumentów z pewnością ułatwi to szybsze rozpatrzenie sprawy.

Projekty z naszym patronatem

HackYeah 2020

Kolejna edycja HackYeah już w listopadzie - na celowniku tym razem zdrowie i zero waste!   HackYeah 2020  to szósta edycja największego stacjonarnego hackathonu w Europie....

7 edycja Seeds for the Future

Umiejętności przyszłości Jak zwiększać kompetencje poszukiwane na rynku pracy?   Jednym z kluczowych motorów wzrostu wielu branż stały się w obecnych czasach technologie...

Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi.

Ogólnopolska konferencja naukowa "Dni Planisty: Rewitalizacja miast i odnowa wsi" odbędzie się w dniach 22-23 października 2020 r. w formie zdalnej. Zasadniczym celem konferencji...