Historia

Ustawa o szkolnictwie wyższym z 1990 w sposób uogólniony wykazywała potrzebę powstania ogólnopolskiej reprezentacji studentów. Jako pierwsze próbę skonsolidowania środowiska studenckiego podjęło Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Studenckich (OPSS). W porozumieniu prym wiodły środowiska studenckie z Krakowa, Warszawy i Śląska. 8 maja 1995 roku na XXII Zjeździe OPSS delegaci uchwalili nowy statut oraz władze, na których czele stanął Robert Pawłowski (Uniwersytet Warszawski) – XXII Zjazd OPSS przerodził się w I Zjazd PSRP Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Część starych władz Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Studenckich nie akceptowało tej zmiany, co skutkowało równoległym funkcjonowaniem dwóch podmiotów reprezentujących ogół studentów. 11 listopada 1995 roku odbył się w Krakowie zjazd nazwany „zjednoczeniowym” – Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jest od tej pory jedynym, oficjalnym reprezentantem samorządów studenckich w Polsce. Okres budowy PSRP zakończył się w kwietniu roku 1996. IV Zjazd PSRP w Ryni przegłosował poprawki do statutu organizacji, które nadały Parlamentowi znany dziś kształt.

Przewodniczący PSRP

Mateusz Grochowski (2021-2022)

Dominik Leżański (2019-2020)

Tomasz Tokarski (2017-2018)

Ariel Wojciechowski (maj 2016 – grudzień 2016)

Mateusz Mrozek (styczeń 2015 – maj 2016)

Piotr Müller (2013-2014)

Dominika Kita  (2011-2012)

Bartłomiej Banaszak (2009-2010)

Leszek Cieśla (2006-2008)

Arkadiusz Doczyk (2004-2006)

Przemysław Kowalski (2002-2004)

Damian Dobrzycki (2001-2002)

Piotr Ebbig (2000-2001)

Wojciech Olejniczak (1999-2000)

Andrzej Szejna (1997-1999)

Robert Pawłowski (1995-1997)

Składy Rady Wykonawczej

Kadencja 2021-2022

Mateusz Grochowski
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Jakub Persjanow
Wiceprzewodniczący PSRP
Uczelnia: Politechnika Gdańska

Iga Adamek
Członkini Rady Wykonawczej ds. Projektów
Uczelnia: Politechnika Gdańska

Paweł Robak
Członek Rady Wykonawczej ds. Prawno-socjalnych
Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Mateusz Saniewski (od października 2021 r.
do listopada 2022 r.)
Członek Rady Wykonawczej ds. dydaktyki i jakości kształcenia

Damian Rychlik (od stycznia 2021 r. do listopada 2022 r.)
Wiceprzewodniczący PSRP

Joanna Maruszczak (od stycznia 2021 r.
do czerwca 2022 r.)
Członkini Rady Wykonawczej ds. Międzynarodowych

Aleksandra Pepłowska (od stycznia 2021 r.
do kwietnia 2022 r.)
Członkini Rady Wykonawczej ds. Współpracy zewnętrznej

Adam Malicki (od stycznia do czerwca 2021 r.)
Wiceprzewodniczący PSRP

Maciej Majchrowski (od stycznia do maja 2021 r.)
Członek Rady Wykonawczej ds. Rozwoju i Cyfryzacji

Julia Banasiak (od stycznia do maja 2021 r.)
Członkini Rady Wykonawczej ds. Projektów

Kadencja 2019 - 2020

Dominik Leżański
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Politechnika Łódzka

Bogdan Marek
Wiceprzewodniczący PSRP
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Patryk Lisiecki
Wiceprzewodniczący PSRP
Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Michał Kostrzewa
Członek Rady Wykonawczej ds. Projektów
Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Maciej Bień (od września 2019 r.)
Członek Rady Wykonawczej ds. Prawno-socjalnych
Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Karolina Iwaniec (od września 2019 r.)
Członek Rady Wykonawczej ds. Rozwoju i strategii
Uczelnia: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Maria Pożoga (od września 2019 r.)
Członek Rady Wykonawczej ds. Współpracy Zewnętrznej
Uczelnia: Politechnika Warszawska

Natalia Mąka (od września 2019 r. do czerwca 2020 r.)
Członek Rady Wykonawczej ds. Jakości Kształcenia
Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mateusz Cisewski (od stycznia do sierpnia 2019 r.)
Członek Rady Wykonawczej
Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Michał Dzieciuch (od stycznia do sierpnia 2019 r.)
Członek Rady Wykonawczej
Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Damian Witrak (od stycznia do sierpnia 2019 r.)
Członek Rady Wykonawczej
Uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Kadencja 2017 - 2018

Tomasz Tokarski
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Lesław Florian
Komisja ds. projektów
Uczelnia: Akademia Ignatianum w Krakowie

Mateusz Gawroński
Komisja ds. dydaktyki i jakości kształcenia
Uczelnia: Politechnika Łódzka

Agnieszka Kowalczyk (do końca 2017 roku)
Komisja ds. przedsiębiorczości
Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego

Piotr Moroch
Komisja ds. socjalnych
Uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski

Łukasz Rusajczyk
Komisja informacji i promocji
Uczelnia: Politechnika Gdańska

Tomasz Zarębski (od 1 lipca 2017 r.)
Komisja ds. prawnych
Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kadencja 2015 - 2016

Mateusz Mrozek
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Dawid Knara
Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr Gutowski
Komisja Prawna
Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Maciej Kochański
Komisja Promocji i Informacji
Uczelnia: Uniwersytet Opolski

Wojciech Ulinowski
Komisja ds. Projektów
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Ariel Wojciechowski
Komisja ds. Kontaktów zewnętrznych
Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Kadencja 2013 - 2014

Piotr Müller
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Mateusz Mrozek
Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Piotr Pokorny
Komisja Prawna
Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Michał Krzyżowski
Komisja ds. Współpracy z Komisjami Branżowymi
Uczelnia: Politechnika Gdańska

Agnieszka Sadowska
Komisja ds. Przedsiębiorczości
Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr Okonkowski
Komisja ds. Socjalnych
Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kadencja 2011 - 2012

Dominika Kita
Przewodnicząca PSRP
Uczelnia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Mateusz Celmer
Przewodniczący Komisji Zagranicznej
Uczelnia: Politechnika Wrocławska

Katarzyna Rybus
Przewodnicząca Komisji Socjalnej
Uczelnia: Uniwersytet Łódzki

Marta Gruszczyńska
Przewodniczący Komisji Dydaktycznej
Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Hubert Glubiak
Przewodniczący Komisji Organizacji i Kontaktu z Samorządami
Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Piotr Pokorny
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kadencja 2009 - 2010

Bartłomiej Banaszak
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Marek Barański
Przewodniczący Komisji Zagranicznej
Uczelnia: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

Damian Gębarowski
Przewodniczący Komisji Socjalnej
Uczelnia: Politechnika Rzeszowska

Tomasz Inforowicz
Przewodniczący Komisji Dydaktycznej
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Paweł Kościelniak
Przewodniczący Komisji Marketingu i Przedsiębiorczości
Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Oktawian Kuc
P.o. Przewodniczącego Komisji Prawnej (od kwietnia 2010 r.)
Uczelnia: Papieski Wydział Teologiczny „Bobolanum”
Uniwersytet Warszawski

Marcin Włodarczyk
Przewodniczący Komisji Prawnej (do marca 2010 r.)
Uczelnia: Akademia Marynarki Wojennej

Kadencja 2006 - 2008

Leszek Cieśla
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Politechnika Wrocławska

Aleksandra Bosy
Przewodnicząca Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Akademia Morska w Szczecinie

Grzegorz Sokołowski
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bartłomiej Banaszak
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Przemysław Rzodkiewicz
Przewodniczący Komisji Dydaktyki
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Miłosz Borkowski
Przewodniczący Komisji ds. Organizacji
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Kadencja 2005 - 2006

Arkadiusz Doczyk
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Szkoła Główna Handlowa

Leszek Cieśla
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Politechnika Wrocławska

Grzegorz Sokołowski
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Marcin Nigot
Przewodniczący Komisji Kultury
Politechnika Śląska w Giliwicach

Łukasz Piętka
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kadencja 2004 - 2005

Arkadiusz Doczyk
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Szkoła Główna Handlowa

Michał Sobczak
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Uniwersytet Łódzki

Paweł Matlakiewicz
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Toruń

Joanna Matecka
Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych
Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Michał Jaros
Przewodniczący Komisji Kultury (do czerwca 2005)
Uczelnia: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Kadencja 2003 - 2004

Przemysław Kowalski
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Arkadiusz Doczyk
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Szkoła Główna Handlowa

Paweł Matlakiewicz
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Toruń

Łukasz Kołodziejczyk
Przewodniczący Komisji Kultury
Uczelnia: Politechnika Krakowska

Monika Szeremieta
Przewodnicząca Komisji Zagranicznej
Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Kadencja 2002 - 2003

Przemysław Kowalski
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Robert Sarnecki
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Sławomir Polański
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Gdański

Krzysztof Maj
Przewodniczący Kultury

Paweł Brutel
Przewodniczący Komisji Zagranicznej
Uczelnia: Uniwersytet Gdański

Kadencja 2001 - 2002

Damian Dobrzycki
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Tomasz Picur
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie

Sławomir Polański
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Gdański

Przemysław Kowalski
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Paweł Ignatowicz
Przewodniczący Komisji Kultur

Kadencja 2000 - 2001

Piotr Ebbig
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przemysław Kowalski
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Daniel Kozdęba
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Politechnika Rzeszowska

Krzysztof Bąk
Przewodniczący Komisji Kultury
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Radosław Os
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie

Kadencja 1999 - 2000

Wojciech Olejniczak
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Daniel Kozdęba
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Politechniki Rzeszowskiej

Piotr Ebbig
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet im. Adami Mickiewicza w Poznaniu

Włodzimierz Leksa
Przewodniczący Komisji Kultury
Uczelnia: Politechnika Krakowska

Marcin Woźniak
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Polsce

Kadencja 1998 - 1999

Andrzej Szejna
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Warszawski

Robert Kempa
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Jarosław Brożek
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marcin Kliber
Przewodniczący Komisji Kultury
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Marcin Leszczyński
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Uczelnia: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Kadencja 1997 - 1998

Andrzej Szejna
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Warszawski

Robert Kempa
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Jarosław Brożek
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marcin Kliber
Przewodniczący Komisji Kultury
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Jerzy Konrad Maszało
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Uczelnia: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Kadencja 1996-1997

Robert Pawłowski
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Dariusz Szostek
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Maciej Wicherek
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marek Oszczypała
Przewodniczący Komisji Kultury
Uczelnia: Akademia Rolnicza w Lublinie

Jerzy Konrad Maszało
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Uczelnia: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Kadencja 1995-1996 (XI-)

Robert Pawłowski
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Przemysław Wraga
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński

Sławomir Poświstak
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Marek Oszczypała
Przewodniczący Komisji Kultury
Uczelnia: Akademia Rolnicza w Lublinie

Jerzy Konrad Maszało
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Uczelnia: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Kadencja 1995-1996 (V-)

Robert Pawłowski
Przewodniczący PSRP
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Jacek Zieliński
Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej
Uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie

Mateusz Matysiewicz
Przewodniczący Komisji Prawnej
Uczelnia: Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Marek Oszczypała
Przewodniczący Komisji Kultury
Uczelnia: Akademia Rolnicza w Lublinie

Marek Śląski
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Uczelnia: Wyższa Szkoła Inżynieryjna w Koszalinie