Komisje branżowe

Komisje branżowe Parlamentu Studentów RP to ogólnopolskie porozumienia samorządów studentów zrzeszone w grupy odpowiadające specyfice swoich uczelni. Komisje powstały, aby rozwijać współprace i umacniać więzi między samorządami studenckimi z różnych ośrodków akademickich w kraju. Dzięki temu we własnym gronie mogą dyskutować i wyrażać opinie dotyczące spraw studentów ze swojego obszaru działania.

Komisje biorą udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych przekazywanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki za pośrednictwem Parlamentu Studentów RP.

Obecnie funkcjonuje przy PSRP dziesięć komisji branżowych:

fans
kuwf