Wspierają nas

Nasi partnerzy doskonale rozumieją wagę społecznej odpowiedzialności biznesu. Swoimi działaniami wymiernie wspierają naszą pracę na rzecz polskiego środowiska akademickiego.

Partnerzy