Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

16 Mar

Decyzje pro-… tylko z upoważnienia.

Prorektor nie powołał się na upoważnienie Rektora. W aktach administracyjnych brak jest natomiast jakiegokolwiek umocowania Prorektora do wydawania w imieniu Rektora takiego rodzaju decyzji. Powyższa wada powoduje, iż decyzja taka jako, że została wydana bez należytego umocowania, nie mogła dalej funkcjonować w obrocie prawnym, dlatego też orzeczono o jej uchyleniu – stwierdził WSA w Białymstoku II SA/Bk 670/09.

READ MORE