Prorektor nie powołał się na upoważnienie Rektora. W aktach administracyjnych brak jest natomiast jakiegokolwiek umocowania Prorektora do wydawania w imieniu Rektora takiego rodzaju decyzji. Powyższa wada powoduje, iż decyzja taka jako, że została wydana bez...