Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

20 Kwi

Przeniesienia na studiach zdaniem sądu administracyjnego

“Zdaniem sądu limit przyjęć na dany rok obowiązuje przez cały okres kształcenia. Odmienne podejście oznaczałoby, że jeśli co roku przyjmuje się na pierwszy rok komplet studentów (czyli wyczerpuje limit przyjęć na uczelnię), to nie ma możliwości przenoszenia studentów w wyższych latach, nawet gdyby liczba studentów na danym roku uległa zmniejszeniu z różnych powodów. Nie ma przeszkód, aby na wolne miejsca zdekompletowanego starszego rocznika weszli nowi studenci, w tym z innych uczelni, […]

READ MORE