Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

18 Maj

Wyłączenie rektora/dziekana?

Czy student może wnosić o wyłączenie dziekana / rektora z udziału w postępowaniu w sprawie decyzji wydawanej w jego indywidualnej sprawie studenta “jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności (…), które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika”? Temat podejmuje Rzeczpospolita

READ MORE