Przekazujemy w wasze ręce opracowanie dotyczące pomocy materialnej dla studentów (wyciąg z ustawy wraz z komentarzem). Nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, obowiązująca od 1 października 2011 r. wprowadza istotne zmiany w systemie pomocy materialnej dla...