Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

9 Sty

Pomoc materialna dla studentów

Przekazujemy w wasze ręce opracowanie dotyczące pomocy materialnej dla studentów (wyciąg z ustawy wraz z komentarzem). Nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, obowiązująca od 1 października 2011 r. wprowadza istotne zmiany w systemie pomocy materialnej dla studentów.

READ MORE