Aktualności

Miesiąc: Lipiec 2016

Archiwa

Ruszyła Uniwersytecka Wakacyjna Akcja Studencka!

Uniwersytecka Wakacyjna Akcja Studencka to projekt Forum Uniwersytetów Polskich adresowany do studentów uniwersytetów z całego kraju. Głównym jego założeniem jest zapewnienie studentom uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich tańszego noclegu...

Ważne zmiany w systemie pożyczek i kredytów studenckich w 2016 r.

W dniu 15 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz....

Wyniki II etapu rekrutacji Ekspertów PKA ds. studenckich

Informujemy, iż rozstrzygnięty został II etap rekrutacji do Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. Do III etapu rekrutacji tj. szkolenia zostały zakwalifikowane następujące osoby:   1 Bakonyi Jakub 2 Bąbel Damian 3 Czajkowska Dagny 4...