Aktualności

Miesiąc: Wrzesień 2016

Archiwa

Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej PSRP

W związku z wygaśnięciem mandatu w Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP ogłasza wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej (1 mandat). Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym PSRP Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola przestrzegania...

Jest sprawa: studenci i absolwenci na rynku pracy

Będzie zmiana w szkolnictwem wyższym. Ministerstwo postawi na jakość kształcenia. A jak jest dzisiaj? Jakie szanse na rynku pracy mają studenci i absolwenci uczelni wyższych? Naszymi gośćmi byli Ariel Wojciechowski – przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Agnieszka...

Konferencja "Niepełnosprawni na rynku pracy" – patronat PSRP

W dniu 09 listopada 2016 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi wraz z  Fundacją Łódź Akademicka organizuje już po raz trzeci konferencję „Niepełnosprawni na rynku pracy”. Celem konferencji jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym bezpośredniego spotkania z pracodawcami...

Słabe uczelnie do likwidacji. Nie pomoże już nawet rektor

– Dostrzegamy ten brak i będziemy zabiegać o to, aby przy okazji prac nad nową ustawą zostało wprowadzone rozwiązanie chroniące tych studentów – zapowiada Piotr Gutowski z Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. I dodaje, że obecne uregulowania są...

Wybory uzupełniające do Rady Studentów – wrzesień

W związku z wygaśnięciem mandatu w Radzie Studentów Parlamentu Studentów RP, Przewodniczący PSRP ogłasza wybory uzupełniające do Rady Studentów (2 mandaty). Rada Studentów  jest organem uchwałodawczym i opiniodawczym PSRP. Do jej kompetencji należy w szczególności...

Martwe kierunki studiów. Czego nie studiować?

Jak wynika z badań Instytutu Sokratesa do 2020 roku liczba żaków na polskich uczelniach może spaść nawet o 800 tys. w porównaniu z rokiem 2012. Przewiduje się również zamykanie poszczególnych kierunków studiów i uczelni, także tych państwowych. [ct_button...

Podsumowanie Konferencji EPS 2016

W dniach 25-28 sierpnia odbyła się  Konferencja Ekspertów Praw Studenta „Prawa i obowiązki studenta – metodyka prowadzenia szkoleń” organizowana przez Parlament Studentów RP. Wydarzenie dedykowane było przedstawicielom samorządów studenckich, którzy zajmują się...