Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

29 Wrz

Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej PSRP

W związku z wygaśnięciem mandatu w Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP ogłasza wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej (1 mandat). Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym PSRP Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola przestrzegania Statutu oraz innych aktów prawnych wydanych na jego podstawie, kontrola sposobu wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Parlamentu, wykonywanie innych uprawnień wynikających ze Statutu. Zgodnie z postanowieniami Statutu PSRP, wybory uzupełniające odbywają się na […]

READ MORE

26 Wrz

Sesja zwyczajna XXIV Zjazdu PSRP – Wybory władz na kadencję 2017-2018

Informujemy, że w dniu 26 września 2016 roku Przewodniczący PSRP zwołał sesję zwyczajną XXIV Zjazdu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który będzie miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zjazd rozpocznie się w dniu 5 listopada 2016 roku (sobota) w Warszawie  o godzinie 15:00.   ZGŁOSZENIA DELEGATÓW NA ZJAZD Przypominamy, że zgodnie ze Statutem PSRP właściwy organ uczelnianego samorządu studenckiego powołuje delegata na Zjazd, którego zgłasza przewodniczący właściwego organu uczelnianego samorządu studenckiego zgodnie […]

READ MORE

23 Wrz

Pozytywne zmiany w kredytach studenckich. Czas składania wniosków do 31 października.

W  sierpniu weszły w życie pozytywne zmiany w systemie kredytów studenckich i doktoranckich. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego wprowadziły: szybszy termin ubiegania się o kredyt – w tym roku już od 15 sierpnia do 31 października 2016 r. możliwość ubiegania się o kredyt przez kandydatów na studia – czyli już tegorocznych maturzystów (dzięki temu większość formalności można załatwić jeszcze przed rozpoczęciem studiów), szybszą wypłatę […]

READ MORE

21 Wrz

Jest sprawa: studenci i absolwenci na rynku pracy

Będzie zmiana w szkolnictwem wyższym. Ministerstwo postawi na jakość kształcenia. A jak jest dzisiaj? Jakie szanse na rynku pracy mają studenci i absolwenci uczelni wyższych? Naszymi gośćmi byli Ariel Wojciechowski – przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Agnieszka Skowrońska z Biura Karier PW oraz Marta Piasecka z Biura Karier UW. [ct_button id=”button_56″ size=”small” solid=”0″ link=”http://www.rdc.pl/podcast/jest-sprawa-studenci-i-absolwenci-na-rynku-pracy/” icon=”” arrow=”1″ color=”#” css_animation=”” animation_delay=””]Słuchaj na RDC[/ct_button]

READ MORE

21 Wrz

Konferencja "Niepełnosprawni na rynku pracy" – patronat PSRP

W dniu 09 listopada 2016 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi wraz z  Fundacją Łódź Akademicka organizuje już po raz trzeci konferencję „Niepełnosprawni na rynku pracy”. Celem konferencji jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym bezpośredniego spotkania z pracodawcami oraz dostępu do udziału w działaniach, które zwiększą ich szansę na znalezienie właściwej dla siebie pracy, praktyki czy stażu. Ponadto chcemy promować najbardziej rozwojowe i przedsiębiorcze firmy, tworzące nowe miejsca pracy […]

READ MORE

19 Wrz

Słabe uczelnie do likwidacji. Nie pomoże już nawet rektor

– Dostrzegamy ten brak i będziemy zabiegać o to, aby przy okazji prac nad nową ustawą zostało wprowadzone rozwiązanie chroniące tych studentów – zapowiada Piotr Gutowski z Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. I dodaje, że obecne uregulowania są niesatysfakcjonujące również z uwagi na to, iż mimo że uczelnia niepubliczna ma obowiązek zapewnienia kontynuacji nauki, to zdarza się, że student trafia na inny kierunek niż ten, na którym się kształcił, i to w placówce […]

READ MORE

18 Wrz

Absolwenci przegrali przed sądem, uczelnia nie musi zwracać kasy

WSH w Piotrkowie nie musi zwracać absolwentom opłat za egzamin dyplomowy. Sąd oddalił powództwo byłych studentów, którzy domagali się łącznie blisko 50 tys. zł.  [ct_button id=”button_56″ size=”small” solid=”0″ link=”http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artykul/absolwenci-przegrali-przed-sadem-uczelnia-nie-musi-zwracac,3859489,art,t,id,tm.html?kategoria=1 ” icon=”” arrow=”1″ color=”#” css_animation=”” animation_delay=””]Czytaj więcej…[/ct_button]

READ MORE

8 Wrz

Wybory uzupełniające do Rady Studentów – wrzesień

W związku z wygaśnięciem mandatu w Radzie Studentów Parlamentu Studentów RP, Przewodniczący PSRP ogłasza wybory uzupełniające do Rady Studentów (2 mandaty). Rada Studentów  jest organem uchwałodawczym i opiniodawczym PSRP. Do jej kompetencji należy w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących środowiska studenckiego. Zgodnie z postanowieniami Statutu PSRP, wybory uzupełniające odbywają się na posiedzeniu Rady Studentów, która dokonuje wyboru bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu. Wybór odbywa się spośród […]

READ MORE

8 Wrz

Martwe kierunki studiów. Czego nie studiować?

Jak wynika z badań Instytutu Sokratesa do 2020 roku liczba żaków na polskich uczelniach może spaść nawet o 800 tys. w porównaniu z rokiem 2012. Przewiduje się również zamykanie poszczególnych kierunków studiów i uczelni, także tych państwowych. [ct_button id=”button_56″ size=”small” solid=”0″ link=”http://www.polskieradio.pl/10/5367/Artykul/1665706,Martwe-kierunki-studiow-Czego-nie-studiowac ” icon=”” arrow=”1″ color=”#” css_animation=”” animation_delay=””]Czytaj więcej…[/ct_button]

READ MORE

5 Wrz

Podsumowanie Konferencji EPS 2016

W dniach 25-28 sierpnia odbyła się  Konferencja Ekspertów Praw Studenta „Prawa i obowiązki studenta – metodyka prowadzenia szkoleń” organizowana przez Parlament Studentów RP. Wydarzenie dedykowane było przedstawicielom samorządów studenckich, którzy zajmują się szkoleniami dla studentów z zakresu praw i obowiązków studenta.  Otwarcie konferencji odbyło się w formie debaty zatytułowanej “Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i mobilność studentów”. Podczas otwarciazostało też podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej a Centrum […]

READ MORE