Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

30 Paź

"Prawa i obowiązki studenta" – Informator szkoleniowca

Przedstawiamy tegoroczne wydanie informatora szkoleniowca “Prawa i obowiązki studenta” w wersji elektronicznej. Publikacja została przygotowana w ramach Konferencji “Prawa i obowiązki studenta – metodyka prowadzenia szkoleń”, która odbyła się w Warszawie w dn. 27-30 sierpnia 2016 r. w Warszawie.

READ MORE

30 Paź

Udział PSRP w konferencji inaugurującej prace Narodowego Kongresu Nauki

W dniach 21 – 22 października 2016 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja inaugurująca prace Narodowego Kongresu Nauki. Wziął w niej udział nasz przedstawiciel, Pełnomocnik ds. Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego, Mateusz Karpiński, przedstawiając podczas debaty środowisk akademickich punkt widzenia studentów na główny temat całej konferencji, czyli umiędzynarodowienie.

READ MORE

25 Paź

Czwarta edycja konkursu lingwistycznego "Tłumacze na start"

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego, rusza konkurs dla młodych tłumaczy, którego organizatorem jest Agencja Tłumaczeń i Szkoła Językowa Skrivanek. Tym razem, mogą wziąć w nim udział zarówno osoby posługujące się językiem angielskim, jak i niemieckim.

READ MORE

21 Paź

Kolokwium na studiach stacjonarnych może odbyć się w weekend

– Kiedyś, owszem, rozróżniano studia stacjonarne jako tzw. studia dzienne, na których zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, zaś studia niestacjonarne (zaoczne) jako studia w trybie weekendowym. Aktualnie jednak taka różnica nie funkcjonuje – wyjaśnia Justyna Rokita, Rzecznik Praw Studenta. Zapoznaj się z treścią całego artykułu!

READ MORE

20 Paź

Informacja o sile głosów delegatów podczas XXIV Zjazdu PSRP

W związku ze zwołaniem na dzień 5 listopada 2016 roku (sobota) sesji nadzwyczajnej Zjazdu Parlamentu Studentów RP podaje się informację o sile głosów delegatów poszczególnych samorządów studenckich uczelni, sporządzoną na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

READ MORE

20 Paź

Rejestracja delegatów i obserwatorów na sesję zwyczajną XXIV Zjazdu Delegatów PSRP

Rejestracja delegatów i obserwatorów na sesję zwyczajną XXIV Zjazdu Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej   Posiedzenie sesji zwyczajnej XXIV Zjazdu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 5 listopada 2016 roku w Warszawie i rozpocznie się o godz. 15:00.

READ MORE

19 Paź

Rejestracja na Zjazd i Konwent Przewodniczących PSRP

Wszystkich Przewodniczących Samorządów Studenckich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII Konwencie Przewodniczących, który odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2016 r. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie konkluzji, które pomogą sformułować stanowisko PSRP wobec Ustawy 2.0. oraz nakreślenie wizji Organizacji na kolejne lata. Listopadowy Konwent rozpoczniemy tradycyjnie od Gali Nagród Środowiska Studenckiego ProJuvenes. Wydarzenie, podczas którego chcemy uhonorować najciekawsze inicjatywy życia studenckiego, będzie miało miejsce […]

READ MORE

18 Paź

Udział PSRP w międzynarodowej konferencji w Bratysławie

Pełnomocnik PSRP ds. Internacjonalizacji Szkolnictwa Wyższego Mateusz Karpiński reprezentował studentów z Polski na corocznej konferencji Europejskiej Unii Studentów – ESC 32′, która miała miejsce od 30 września do 2 października 2016 roku w Bratysławie. Organizowana przez bratnią Unię Studencką ze Słowacji, SRVS, należącą również do V4+ Lobbying Group, konferencja objęła trzy podstawowe tematy: połączenia między edukacją formalną, nieformalną i pozaformalną, wizja edukacji jako narzędzia do poszerzania horyzontów, […]

READ MORE

17 Paź

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PREZYDIUM XXIV ZJAZDU PSRP

W związku z rezygnacją jednego z członków z funkcji w Prezydium XXIV Zjazdu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego podczas posiedzenia Rady Studentów PSRP 15 października ogłasza się uzupełniający nabór, na zwolnione miejsce członka Prezydium Zjazdu, który trwa od dnia 16 października do dnia 18 października 2016 roku do godziny 19.00. Zgłoszenia przyjmuje się drogą elektroniczną na adres sekretariat@psrp.org.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: curriculum vitae kandydata, list motywacyjny. Przypominamy, […]

READ MORE

4 Paź

NABÓR DO PREZYDIUM XXIV ZJAZDU PSRP

Przypominamy, że do 13 października trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Prezydium XXIV Zjazdu PSRP. Swoje zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) należy przesłać na adres sekretariat@psrp.org.pl. W związku ze zwołaniem sesji zwyczajnej XXIV Zjazdu PSRP ogłasza się nabór na członków Prezydium Zjazdu, który trwa od dnia 29 września do dnia 13 października 2016 roku. Zgłoszenia przyjmuje się drogą elektroniczną na adres sekretariat@psrp.org.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: 1) curriculum vitae kandydata, 2) […]

READ MORE