Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

18 Kwi

Patronat PSRP: wyKOMBinuj mOst!

Celem Konkursu „wyKOMBinuj mOst” jest zaangażowanie studentów z całej Polski do tworzenia własnych konstrukcji inżynierskich. Dotychczas odbyło się dziewięć edycji konkursu w latach 2008-2015. Obok drużyn z wydziałów Politechniki Gdańskiej, wzięły w nich udział także drużyny reprezentujące Politechnikę Białostocką, Politechnikę Koszalińską, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Wrocławską, Akademię Górniczo – Hutniczą oraz Państwowe Szkoły Budownictwa. Tegoroczna edycja […]

READ MORE

10 Kwi

Wyniki prac komisji KRASP ws. Ustawy 2.0

Wyniki prac Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego, powołanej przez Prezydium KRASP na kadencję 2016-2020, Raport nr 1. Wstępne analizy, komentarze, opinie i propozycje do Ustawy 2.0 – Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Woźnickiego z dn. 28.03.2017 r.

READ MORE

8 Kwi

XXIII Krajowa Konferencja PSRP

Wszystkich samorządowców studenckich z Polski serdecznie zapraszamy na XXIII Krajową Konferencję Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, która odbędzie się w dniach 20-23 kwietnia 2017 roku w Kościelisku (k. Zakopanego) w powiecie tatrzańskim. Po dwóch latach przerwy wracamy do tego uroczego miejsca, które stało się już symboliczne dla PSRP.

READ MORE

8 Kwi

Together, Moving Forward

“Together, Moving Forward” to program małych grantów prowadzony przez Europejską Unię Studentów mający na celu budowanie pozytywnych interakcji pomiędzy uchodźcami, a przyjmującymi ich środowiskami akademickimi w całej Europie. Wraz z tym programem ESU wzywa studentów, uczlenie i uchodźców, aby wspólnie pracować na rzecz osób przesiedlonych przymusowo, a pragnących studiować. Poprzez poniższe działania chcemy być twórcami zmian: Zmieńmy publiczny dyskurs wokół uchodźców i skonfrontujmy mowę nienawiści […]

READ MORE

5 Kwi

Studencka Konferencja o Ustawie 2.0

W dniach 31 marca – 2 kwietnia br na Politechnice Wrocławskiej odbyła się Studencka Konferencja o Ustawie 2.0. Wydarzenie to było podsumowaniem dotychczasowych prac Parlamentu Studentów RP, które trwały od początku roku. Kluczowym zadaniem środowiska studenckiego jest silne zaangażowanie się w prace przy reformie szkolnictwa wyższego w Polsce.

READ MORE

4 Kwi

Gala Laur Naukowca

Ideą Gali Laur Naukowca jest rozwój aktywności naukowej i społecznej wraz z integracją środowiska studenckiego, propagowaniem działalności naukowej oraz budowaniem dialogu pomiędzy uczelnią, organizacjami i firmami zewnętrznymi. Podczas Gali zostaną wręczone nagrody w dziewięciu kategoriach za najlepsze projekty zrealizowane w roku akademickim 2016/2017 tj: Międzynarodowy projekt roku, Rozwój kultury, Mobilność studencka, Aktywność artystyczna, Innowacyjny projekt roku, Społeczny projekt roku, Efektywny warsztat, […]

READ MORE

4 Kwi

Czasopismo „ICAR”

Pomysłodawcami Czasopisma są studenci i młodzi pracownicy naukowi Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Założenie czasopisma jest odpowiedzią na wielokrotnie sygnalizowane przez młodych konserwatorów i restauratorów dzieł sztuki zapotrzebowanie na publikację własnych badań naukowych i esejów w profesjonalnym periodyku. Publikacja tekstów naukowych jest istotnym czynnikiem podczas oceniania kandydatów na staże, praktyki, wymiany naukowe, a także dla pracodawców prywatnych i prestiżowych publicznych instytucji, […]

READ MORE