43. Europejski Konwent Studentów na Malcie

Od 7 do 11 marca 2022 roku na Malcie odbył się 43. Europejski Konwent Studentów. Było to pierwsze od rozpoczęcia pandemii koronawirusa wydarzenie hybrydowe, ze wskazaniem na udział stacjonarny. Na Maltę zjechała się zdecydowana większość delegatów, a Polskę reprezentowała Joanna Maruszczak, w PSRP odpowiedzialna za sprawy międzynarodowe oraz mobilność studencką. Organizatorami wydarzenia byli: Europejska Unia Studentów (ESU) oraz Kunsill Studenti Universitarji (KSU), czyli Uniwersytecka  Rada Studentów, która jest maltańskim narodowym związkiem studentów i jednocześnie najstarszą istniejącą organizacją studencką w Europie.

Oficjalne otwarcie odbyło się 8 marca w budynku Maltańskiej Rady ds. Nauki i Technologii. Następnie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyła się debata pn. Równość płci w przywództwie. KSU zaprosiła kilka najważniejszych maltańskich polityczek, które opowiedziały:

  • o swoich doświadczeniach w pełnieniu ról przywódczych,
  • o przeszkodach, z jakimi muszą się zmierzyć w porównaniu z politykami płci męskiej oraz
  • jak ich zdaniem wygląda przyszłość w osiąganiu równości płci w przywództwie.

Agenda wydarzenia była szczegółowo zaplanowana, a w ciągu trzech dni poruszono wiele zagadnień związanych ze szkolnictwem wyższym oraz studentami. Rozmawiano m.in. na tematy:

  • członkostwa oraz finansów ESU,
  • europejskich stopni naukowych i statusach prawnych,
  • statusie quo w zakresie zdrowia psychicznego i perspektywy na przyszłość oraz
  • europejskiej polityce dotyczącej szkolnictwa wyższego.

Nie zabrakło także panelu poświęconego sytuacji w Ukrainie, celem stworzenia przestrzeni na dyskusję dotyczącą możliwości wsparcia ukraińskich studentów. Sesja rozpoczęła się od kilku słów od reprezentanta Ukrainian Association of Students, który uczestniczył zdalnie z Kijowa. Dyskutowano o wsparciu materialnym, ale przede wszystkim o możliwościach zapewniania studentom prawa do kontynuacji edukacji. Na podstawie zebranych informacji Europejska Unia Studentów będzie prowadzić rozmowy na szczeblu centralnym w Brukseli.

Najbliższe spotkanie już pod koniec maja w stolicy Francji. Zjazd będzie wyjątkowy, gdyż odbędzie się wtedy sprawozdanie z rocznej kadencji wybranych reprezentantów, wybór nowych władz oraz najważniejsze – obchody 40-lecia Europejskiej Unii Studentów.