82. Zjazd Delegatów Europejskiej Unii Studentów w Paryżu

W dniach 23-29 maja 2022 roku w Paryżu odbył się Zjazd Delegatów Europejskiej Unii Studentów (Board Meeting). Było to pierwsze w pełni stacjonarne wydarzenie od czasu rozpoczęcia pandemii COVID-19 w 2020 roku. W wydarzeniu wzięło udział 142 reprezentantów z 40 europejskich krajów.

Polskich studentów reprezentowały Joanna Maruszczak, członkini Rady Wykonawczej PSRP oraz Ewelina Dusza, Dyrektor Biura Organizacyjnego PSRP. Organizatorami wydarzenia byli: Europejska Unia Studentów (ESU) oraz Fédération des Associations Générales Etudiantes (FAGE), czyli Federacja Ogólnouczelnianych Zrzeszeń Studentów, która jest francuskim związkiem studentów.

Seminaria

Oficjalne otwarcie miało miejsce we wtorek 24 maja w przepięknym budynku, ratuszu miejskim Paryża, w którym odbywają się obrady rady miejskiej.

W otwarciu wzięli udział:

 • Marie-Christine Lemardeley, zastępca mera Paryża odpowiedzialna za szkolnictwo wyższe,
 • Kenza Occansey, Wiceprzewodniczący Rady Społeczno-Gospodarczej i Ekologicznej, trzeciego zgromadzenia Republiki,
 • Ilana Cicurel, Poseł w Parlamencie Europejskim, członkini Komisji Kultury i Edukacji (CULT),
 • Paul Mayaux, Przewodniczący FAGE oraz
 • Martina Darmanin, Przewodnicząca ESU.

Następnie odbyły się pierwsze seminaria poświęcone m.in. finansom, konsultacje planu pracy (Plan of Work) czy sesja członkowska nt. wizyty studyjnej w Macedonii Północnej.

Natomiast w środę odbyła się finałowa część konferencji BWSE FORward, czyli Proces boloński oczami interesariuszy dla silniejszej przyszłości procesu bolońskiego. W ramach paneli podjęto się dyskusji dot.:

 • włączenia społecznego w edukacji z uwzględnieniem programu walki z dyskryminacją,
 • zapewniania jakości kształcenia czy mobilność i internacjonalizacja: co należy zrobić, aby osiągnąć cel 20 %. 

Dzień zwieńczyła debata kandydatów na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz członków Rady Wykonawczej Europejskiej Unii Studentów. Pomimo 10 kandydatów debata w żaden sposób się nie dłużyła z uwagi na atrakcyjną formułę, o którą zadbali: Mike, Nathalie, Liene i Marie. 

82nd Board Meeting

Posiedzenie rozpoczęło się w czwartek (26 maja), po wcześniejszej rejestracji. O godzinie 9:00 rozpoczął się Roll call poczynając od Armenia, ANSA, a kończąc na United Kingdom, NUS UK. Po stwierdzeniu quorum wybrano Chairing Team, który był odpowiedzialny za prowadzenie obrad przed 3 następne dni. 

Podczas posiedzenia odbyło się głosowanie nad raportami Przewodniczącej, Wiceprzewodniczących, członków Rady Wykonawczej oraz koordynatorów. Swoje sprawozdanie przedstawił m.in. reprezentant z Polski Jakub Grodecki, Wiceprzewodniczący ESU, które zostało zaakceptowane przez Zjazd Delegatów. Gratulujemy Kubie 1,5 roku jako członkowi Rady Wykonawczej ESU, jak i ostatniego 1,5 roku na funkcji WIceprzewodniczącego. Jesteśmy z Ciebie dumni i cieszymy się, że swego czasu reprezentowałeś Parlament Studentów RP!

Kolejnym punktem były wybory nowych władz ESU, które swój mandat rozpoczną pełnić od 1 lipca 2022 roku. Nowym Przewodniczącym został Matteo Vespa (Włochy), Wiceprzewodniczącymi: Katrina Sproge (Łotwa) oraz Horia Onita (Rumunia), a członkami Rady Wykonawczej: Ana Gvritishivili (Gruzja), Iris Kimizoglu (Niemcy), Emily MacPherson (Norwegia), Andrej Pirjeves (Słowenia), Tór Marni Weihe (Wyspy Owcze), Oraz Myradov (Białoruś) oraz Tanguy Guibert (Francja).

Ponadto podczas posiedzenia omówiono także:

 • sprawy członkowskie, w tym:
  • głosowanie nad przyjęciem Macedonii Północnej w szeregi członków ESU,
  • ponowna ocena członkostwa Chorwacji, Niemców i Szwajcarii,
 • dyskusja oraz głosowanie nad Planem pracy ESU oraz dokumentem dot. włączania problematyki płci do głównego nurtu polityki oraz
 • podjęto decyzję o organizacji w marcu 2023 roku Europejskiego Konwentu studentów w Szwecji.

 

40-lecie Europejskiej Unii Studentów

Całe wydarzenie zakończyła Gala 40-lecia Europejskiej Unii Studentów, która odbyła się w pięknych wnętrzach Musée des Arts Forains w Paryżu. Jubileusz rozpoczął tradycyjny Roll call, który sprawdził obecność alumnów, delegatów oraz gości podczas wspólnej celebracji. Na wywołanie Poland, PSRP głośno krzyknęliśmy Present with 2 votes! Następnie czworo zaproszonych gości przybliżyło dekadami historię ESU, a przemówienia zwieńczył Matteo Vespa z Włoch, Przewodniczący Elekt, który przedstawił swoją wizję przyszłości ESU.

Ciekawostka: Czy jest coś charakterystycznego dla wydarzeń ESU? Otóż tak! Co 2-3 utwór był z Eurowizji, gdyż ESU uwielbia Eurowizję i posiada nawet własną grupę ESUvision.