Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Adam Gajek wybrany członkiem komitetu wykonawczego ESU!

Na 70. Board Meeting European Students’ Union wybrano skład komitetu wykonawczego, którego członkiem został pełnomocnik PSRP ds. współpracy międzynarodowej, Adam Gajek. BM trwał w Bergen w Norwegii w dniach 9-14 maja 2015 roku.13210903_10208378692616272_725432154_o

Oprócz reprezentanta PSRP wśród członków komitetu wykonawczego znaleźli się przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Danii, Włoch, Finlandii, Chorwacji i Serbii. Podczas spotkania wybrano również przewodniczącego ESU, którym została Lea Meister ze Szwajcarii oraz wice-przewodniczący: Liva Vikmane z Łotwy oraz Blazhe Todorovski z Macedonii.

Ciężko uwierzyć, że przez dwa ostatnie lata osiągnęliśmy tak wiele – mówił Adam Gajek w przemówieniu – ESU to niezwykłe miejsce debaty, dzielenia doświadczeń, a przede wszystkim aktywnej walki o prawa studentów. Musimy pamiętać, że jesteśmy tu wszyscy właśnie dla studentów. Chcę, by ta organizacja wyzwoliła cały swój potencjał i stała się przestrzenią do debaty między organizacjami studenckimi na poziomie europejskim

ESU jest organizacją, która jest oficjalnym reprezentantem interesów studentów z Europy. Aby zostać członkiem ESU organizacje muszą spełnić szereg kryteriów, min: muszą być zarządzane przez studentów, muszą reprezentować większość studentów w kraju i działać zgodnie z zasadami demokracji, a także być niezależne.
Celem ESU jest reprezentowanie i promowanie edukacyjnych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych interesów studentów na poziomie europejskim w stosunku do wszystkich właściwych organów, w szczególności Unii Europejskiej, Grupy Wdrożeniowej (ciało zajmujące się reformami związanymi z procesem bolońskim), Rady Europy i UNESCO. Poprzez swoich członków ESU reprezentuje ponad 15 milionów studentów w Europie.
Władzami ESU są trzyosobowa Prezydencja oraz siedmioosobowy Komitet Wykonawczy, które zostały wybrane na 70. Board Meeting.

W 70. BM wzięło udział ponad 100 delegatów z 45 organizacji studenckich z 38 krajów. Nowowybrane kierownictwo będzie reprezentować ponad 15 milionów studentów w Europie. Kadencja reprezentantów rozpocznie się 1 lipca 2016 roku. Jak  poinformowała w kwietniu br. ESU, 71 Board Meeting zostanie zorganizowany w Polsce.

 

Adam Gajek jest Pełnomocnikiem ds. Współpracy Zagranicznej PSRP oraz reprezentuje PSRP w Europejskiej Unii Studentów. Doświadczenie w ruchu akademickim zdobywał w Samorządzie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie dziś jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Przez sześć lat pracy w SSUW zajmował się sprawami dydaktycznymi jednostki, mobilnością oraz rynkiem pracy. Obecnie kończy studia magisterskie na kierunkach stosunki międzynarodowe na UW oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze w SGH. W PSRP zajmuje się głównie problematyką procesu bolońskiego i Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, szczególnie ceni działalność doradczą PSRP dla krajów wschodnioeuropejskich. Ekspert studencki w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W ESU Adam chciałby się zajmować przede wszystkich jakością kształcenia oraz zatrudnialnością.