Ankieta dot. praw studenta


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu organizowanym
przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Niniejsza ankieta jest jednym z elementów ogólnopolskiej kampanii społecznej
na rzecz edukowania i uświadamiania studentów o przysługujących im prawach (www.prawastudenta.edu.pl).

 

Efektem badania będzie raport, mówiący o realnym poziomie
przestrzegania naszych studenckich praw w skali całego kraju.

 

 
Nie znaleziono żadnych pól.