Członkini PSRP w zarządzie European Students’ Union

Joanna Maruszczak dołącza do zarządu European Students’ Union!

W dniach 1-8 maja w Tbilisi, stolicy Gruzji, odbył się 84 Board Meeting – zjazd reprezentantów studentek i studentów z organizacji zrzeszonych w European Students’ Union (ESU). Jest to ważne wydarzenie, podczas którego spotykają się przedstawiciele 45 narodowych organizacji związków studenckich z 40 krajów, co czyni ESU reprezentantem ponad 20 milionów studentek i studentów na kontynencie europejskim. Głównym celem ESU jest reprezentacja i promowanie interesów studentek i studentów na arenie europejskiej.

Podczas 84. Board Meeting, najwyższego organu decyzyjnego ESU, odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji o planach, strategiach, budżecie oraz składzie organizacji członkowskich, odbyły się wybory nowego zarządu. W wyniku tych wyborów do zarządu European Students’ Union dołączyła przedstawicielka Polski – Joanna Maruszczak.

Joanna Maruszczak jest byłą członkinią Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP). Jej wybór na stanowisko w zarządzie ESU to ogromny sukces zarówno dla niej samej, jak i dla Polski. Dzięki temu, Polska będzie miała większy wpływ na działania ESU i lepsze możliwości promowania interesów polskich studentów na europejskim rynku edukacji.

Warto również podkreślić, że ESU jest organizacją, która odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polityki edukacyjnej w Europie. Angażuje się w dialog z decydentami na szczeblu europejskim, uczestnicząc w różnych grupach roboczych i doradczych, co umożliwia studentom wpływanie na procesy decyzyjne dotyczące kształcenia wyższego. Działalność ESU obejmuje także inicjowanie badań

i analiz na temat wyzwań stojących przed sektorem edukacji, a także organizowanie konferencji i warsztatów dla członków organizacji.

Obecność Joanny Maruszczak w zarządzie ESU to doskonała okazja do zacieśnienia współpracy między polskimi uczelniami a organizacjami studenckimi z innych krajów. Wspólnie będą mogli pracować nad rozwojem programów edukacyjnych, wspieraniem mobilności studentów oraz poprawą jakości kształcenia na uczelniach.

W ramach swojej nowej roli w zarządzie ESU, Joanna Maruszczak będzie mogła dzielić się doświadczeniami i wiedzą zdobytą podczas pracy w PSRP, wprowadzać innowacje i zmiany na korzyść polskich studentów oraz współtworzyć projekty mające na celu zwiększenie dostępności edukacji wyższej dla studentów z różnych środowisk i krajów.

Serdeczne gratulacje dla Joanny Maruszczak z okazji dołączenia do zarządu European Students’ Union. Życzymy wielu sukcesów oraz owocnej współpracy zarówno z innymi członkami zarządu, jak i z organizacjami studenckimi z całej Europy.