Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

"Czym jest kształcenie zorientowane na studenta?" – seminarium bolońskie

Serdecznie zapraszamy na seminarium bolońskie pt. “Czym jest kształcenie zorientowane na studenta?”, które odbędzie się 6 grudnia 2013 roku (piątek) w Warszawie.

Seminarium będzie prowadzone przez Ekspertów Bolońskich oraz zaproszonych gości. Seminarium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37. Udział w seminarium jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2013 roku. REJESTRACJA

Celem seminarium jest:

  • zaprezentowanie cech kształcenia zorientowanego na studenta (SCL);
  • pokazanie przykładów SCL z uczelni, które wdrażają tę ideę;
  • konfrontacja różnych perspektyw patrzenia na SCL, m. in. studentów i nauczycieli akademickich;
  • wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania SCL na różnych uczelniach, korzyści oraz wyzwań z nim związanych

Seminarium jest adresowane do:

  • prodziekanów i prorektorów ds. kształcenia;
  • nauczycieli akademickich zajmujących się tworzeniem programów studiów i organizacją procesu kształcenia;
  • studentów, w szczególności przedstawicieli samorządów studenckich.