Dlaczego warto wziąć udział w Konferencji Ekspertów Praw Studenta?

W dniach 26-29 sierpnia 2021 r. w Krakowie odbędzie się VIII Konferencja Ekspertów Praw Studenta, organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa ta ma za zadanie zrzeszyć przedstawicieli samorządów studenckich z uczelni na terenie Polski, zajmujących się zarówno kwestiami jakości kształcenia, jak i dbaniem o prawa studentów. 

   Zart. 84 ust. 1 wynika, że: „Każdy student ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta” oraz ust. 2: „Szkolenia prowadzi samorząd studencki we współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „PSRP”, który zapewnia przedstawicielom samorządów studenckich przygotowanie do prowadzenia szkoleń oraz podejmuje działania promocyjne dotyczące praw i obowiązków studenta.”. Na podstawie wyżej wymienionych przepisów, można stwierdzić, że ważne jest by każdy student był  zapoznany ze swoimi prawami i obowiązkami, by mógł lepiej spełnić się w swojej roli. Konferencja polegać będzie na przeprowadzeniu szkoleń, zarówno teoretycznych, jak i metodycznych, by finalnie, po sprawdzeniu wiedzy uczestników, byli oni w stanie przekazać swoją wiedzę swoim samorządom i studentom pierwszorocznym, rozpoczynającym akademicką przygodę. 

   Jest to jedno z ważniejszych, organizowanych przez PSRP wydarzeń. Wielu studentów doświadcza trudnych sytuacji na uczelni, zarówno z innymi uczącymi się, ale także z wykładowcami. Często nie wiadomo, co w tej sprawie zrobić. Miejscem łączącym studenta i władze uczelni jest samorząd studencki (w zależności od uczelni może to być uczelniana rada, parlament, zarząd etc.), oferująca pomoc z niemalże każdym problemem. Dlatego takie szkolenie, które oferuje PSRP jest potrzebne – nie każdy członek samorządu może być w stanie zaradzić kryzysowi studenta bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Możliwość przeszkolenia i późniejszego umożliwienia prowadzenia szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta jest zatem niezmiernie ważna w karierze samorządowca, a także w jego własnym studiowaniu. 

  Udział w Konferencji Ekspertów Praw Studenta jest nie tylko świetną okazją do zdobycia niezbędnej wiedzy, ale także miejscem, gdzie samorządowcy mogą zintegrować się, a co za tym idzie wymienić się doświadczeniami, jak i możliwością nawiązania współpracy między samorządami różnych uczelni. Główne założenia tego wydarzenia pozwolą wszystkim uczestnikom, w praktyczny sposób wynieść wiedzę wartą każdego wysiłku.