#ErasmusDays

14-16 września to szczególne dni, gdyż świętujemy #ErasmusDays. Celem inicjatywy jest upowszechnianie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+!

Ciekawostka: W 2020 roku w ramach #ErasmusDays w Polsce zorganizowano 299 wydarzeń!

 

Kilka słów, jak to się zaczęło…

15 czerwca 1987 roku Komisja Europejska uruchomiła program dedykowany szkolnictwu wyższemu, którego celem było finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim na okres nie dłuższy niż jednego roku.

 

Nazwa programu pochodzi od Erazma z Rotterdamu, który żył na przełomie XV i XVI wieku. Uznawany jest za jednego z głównych humanistów odrodzenia.

 

ECTS – po co one?

Europejski System Transferu Punktów (powszechniej znany jako ECTS z ang. European Credit Transfer System) był jednym z fundamentów do realizacji programu, gdyż gwarantuje możliwość podjęcia lub kontynuacji studiów we wszystkich uczelniach realizujących projekt, a okres studiów odbyty na innych uczelniach może być w pełni uznany przez uczelnię macierzystą. Stworzyło to jednolity system, w ramach którego w trakcie trwania jednego semestru studenci realizują 30 punktów ECTS, a w trakcie roku akademickiego 60 punktów ECTS.

 

Na co pozwala Erasmus+?

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą studiować za granicą w partnerskiej uczelni, a także odbyć staż lub praktykę w instytucie badawczym, przedsiębiorstwie czy innej instytucji oferującej staż/praktykę. Co najważniejsze, wyjazdy objęte są stypendium, którego wysokość zależy od kraju, w którym odbywa się wymiana.

 

Wysokość stypendium na rok akademicki 2021/2022:

  • 520 na wyjazd do Danii, Finlandii, Irlandii, Islandii, Lichtensteinu, Luksemburgu, Norwegii i Szwecji.
  • 500 na wyjazd do Austrii, Belgii, Cypru, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Malty, Niemiec, Portugalii i Włoch.
  • 450 na wyjazd do Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Macedonii Północnej, Litwy, Łotwy, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Turcji i Węgier.

 

Informacje o praktykach w ramach Erasmus+: https://erasmusintern.org/
Więcej o #ErasmusDays: https://erasmusplus.org.pl/erasmusdays-2021