Nabór studentów do zespołu ekspertów ds. zapewniania jakości przy Europejskiej Unii Studentów

14 maja rozpoczął się nabór 90 ekspertów studenckich do zespołu ds. zapewniania jakości kształcenia przy Europejskiej Unii Studentów (ESU QA Pool) na rok akademicki 2021/2022. Nabór jest prowadzony przez komitet sterujący i potrwa do 14 czerwca 2021 roku włącznie. Zespół został powołany w celu promowania zaangażowania studentów w zapewnianie jakości oraz przyczyniania się do poprawy oferty szkolnictwa wyższego w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

 

Jak mogę aplikować?

Wypełnij formularz aplikacyjny oraz dołącz niezbędne dokumenty:

 • aktualne CV w formacie Europass,
 • zaświadczenie o stanie odbywanych studiów bądź skan dyplomu ukończenia studiów,
 • maksymalnie 3 minutowe wideo, w których opowiesz dlaczego chciałbyś dołączyć do ESU QA Pool,
 • (opcjonalnie) list od organizacji lub instytucji związanej z zapewnieniem jakości, polityką szkolnictwa wyższego i/lub reprezentacją studentów.

 

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz pod adresem: https://www.surveymonkey.com/r/2BNTZ6Z 

 

Jakie korzyści niesie ze sobą bycie członkiem Zespołu ESU QA Pool?

Poza zdobywaniem wiedzy nt. europejskiego szkolnictwa wyższego, otwierają się przed Tobą możliwości:

 • uczestnictwa w pracy organów zarządzających zapewnieniem jakości, np. w organach agencji ds. zapewniania jakości;
 • nawiązywania kontaktów z innymi osobami zainteresowanymi tematyką zapewniania jakości;
 • uczestniczenia w specjalnie zaprojektowanych szkoleniach dla ekspertów;

 

Jakie będą moje zadania i obowiązki?

Jeśli zdecydujesz się dołączyć do zespołu ESU QA Pool, do Twoich zadań należeć będą m.in.:

 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zapewniania jakości;
 • dyskutowanie na tematy związane z zapewnieniem jakości i/lub zaangażowaniem studentów;
 • gotowość do przestrzegania procedur operacyjnych związanych z zapewnieniem jakości oraz poświęcenia niezbędnego czasu;
 • rozpowszechnianie artykułów lub innych dokumentów związanych z zapewnianiem jakości wśród studentów-ekspertów w zakresie zapewniania jakości na poziomie krajowym i międzynarodowym;
 • zwiększanie udziału studentów w zapewnianiu jakości w szkolnictwie wyższym; 
 • uczestniczenie w spotkaniach i szkoleniach organizowanych dla członków QA Pool;
 • udział w przygotowaniach do spotkań i szkoleń;

 

Jakie są kryteria wyboru?

Podczas procesu selekcji brana jest pod uwagę równowaga względem kraju i regionu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, kierunku studiów, poziomu studiów i rodzaju szkolnictwa wyższego, a także równowagę członków każdej płci (zgodnie ze strategią ESU w zakresie gender mainstreaming).

 

 • posiadanie statusu studenta lub świeżo upieczony absolwent — tylko w przypadku kontynuacji członkostwa
 • wcześniejsze doświadczenie na różnych poziomach zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym, w szczególności udział w przeglądach lub działaniach podobnych do przeglądów;
 • wykazanie swojej motywacji do przyłączenia się do ESU QA Pool i promocji udziału studentów w zapewnianiu jakości w szkolnictwie wyższym;
 • doświadczenie w reprezentacji studentów;
 • doskonała znajomość języka angielskiego.

 

Co zostanie docenione dodatkowo przy zgłoszeniu?

 • list poparcia od organizacji lub instytucji związanej z zapewnieniem jakości, polityką szkolnictwa wyższego i/lub reprezentacją studentów;
 • zdolność pracy w innym języku niż angielski (np. francuskim, niemieckim czy hiszpańskim).

 

W razie pytań skontaktuj się z zespołem rekrutacyjnym:
qapoolsc@esu-online.org

 

O naborze dowiesz się więcej na stronie:
https://www.esu-online.org/?news=call-for-students-to-join-the-esu-quality-assurance-student-experts-pool-for-the-membership-term-2021-2022

Opis zespołu ESU QA Pool, jego zadania oraz zakres działań znajdziesz na stronie:
https://www.esu-online.org/quality-assurance-student-experts-pool/

 

broszura QA Pool
ogłoszenie o naborze