European Students’ Union – Tbilisi

W dniach 1-8 maja 2023r. w Tbilisi w Gruzji odbył się 84 Board Meeting European Students’ Union.

Sam Board Meeting poprzedził 3-dniowy cykl debat i dyskusji- seminaria- w których wzięli udział nie tylko delegaci, ale również zaproszeni goście.

Pierwszy dzień seminariów nasi delegaci, członkowie Rady Wykonawczej: Urszula Lis i Waldemar Wojna, spędzili w Georgian National University SEU. Wzięli Oni udział w seminariach z wolności akademickiej i zdrowia psychicznego studentów, a następnie w spotkaniu dotyczącym jakości kształcenia. Następnie odbyły się sesje: finansowa, allyship i liberation.

Drugi dzień seminariów odbył się na Tbilisi State University, na którym odbyły się dyskusje na temat edukacji. Odbyła się również debata kandydatów do władz ESU.

Od 4.05 odbywała się właściwa część BMu, czyli obrady. Przedstawione zostały na nich raporty z działań przedstawicieli ESU, QA Pool, przegłosowane zostały strategiczne dokumenty oraz zostały przeprowadzone wybory.

Podczas obrad wybrano nowy zarząd, który rozpocznie swoją kadencję w lipcu. Wśród powołanych znalazła się również była członkini Rady Wykonawczej PSRP w kadencji 2021-2022 – Joanna Maruszczak.

Czym jest ESU?

Zrzesza ona 45 narodowych organizacji związków studenckich z 45 krajów, co czyni ją przedstawicielem ponad 20 milionów studentek i studentów! Celem ESU jest reprezentacja i promowanie interesów studentek i studentów na arenie europejskiej.

Czym jest Board Meeting?

Board Meeting to trwający 4 dni zjazd, podczas którego tzw. Board (najwyższy organ decyzyjny składający się z delegatów studenckich z krajów członkowskich) podejmują decyzje na temat polityki

dotyczącej studentów. Ponadto Board podejmuje decyzje o strategiach, budżecie oraz składzie organizacji członkowskich ESU. Wydarzenie to odbywa się 2 razy w roku i jest uważane za najważniejsze wydarzenie ESU.