Europejski rynek pracy

Według danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów członkowskich Unii Europejskiej we wrześniu 2021 r. wyniosła 6,7%, co oznacza spadek o 0,2 p.p. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 0,9 p.p. rok do roku.

Natomiast stopa bezrobocia dla krajów strefy euro we wrześniu 2021 r. wyniosła 7,4%, tj. o 0,1 p.p. mniej w porównaniu z sierpniem 2021 r. oraz o 1,1 p.p. mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej. W Polsce we wrześniu 2021 r. wartość wskaźnika stopy bezrobocia, liczonego zgodnie z metodologią Eurostatu, wyniosła 3,4%, co oznacza brak zmian wobec poprzedniego miesiąca i brak zmian rok do roku.

We wrześniu 2021 r. najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (14,6%), Grecji (13,3%) i we Włoszech (9,2%). Natomiast najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano w Czechach (2,6%), Holandii (3,1%) i na Malcie (3,2%). Polska zajęła w unijnym rankingu 4. miejsce.

Co ciekawe, we wrześniu 2021 r. stopa bezrobocia wśród osób do 25. roku życia wyniosła 15,9% w państwach członkowskich Unii Europejskiej  i 16,0% w strefie euro. W analizowanym okresie najniższe wartości wskaźnika odnotowano w Czechach (6,3%), Niemczech (6,6%) oraz na Cyprze (6,8%), a najwyższe – w Hiszpanii (30,6%) i we Włoszech (29,8%). W Polsce stopa bezrobocia wśród młodych ludzi wyniosła 11,1% i była niższa niż miesiąc wcześniej o 0,1 p.p.

Informacje zaprezentowane na podstawie raportu PARP “Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań.”

https://bit.ly/Raport_PARP_Praca_Edukacja