Europejskie Forum Młodych Liderów coraz bliżej

Przez wiele lat, w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, z sukcesem realizowano aktywności dla uczniów, studentów oraz młodych absolwentów. Po pandemicznej przerwie, w 2022 roku i przy udziale Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, organizatorzy powracają i inaugurują po raz pierwszy na Europejskim Kongresie Gospodarczym – Europejskie Forum Młodych Liderów.

Ideą forum jest zapewnienie przestrzeni dla aktywnych działaczy młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej, Bałkan Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego oraz Polski do dzielenia się doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz dyskusji o ważnych tematach dla młodych ludzi w całej Europie. W zaplanowanym na trzy dni Forum udział wezmą młodzi aktywiści z całej Europy oraz studenci regionalnych uczelni i przedsiębiorcy, uczestnicy Kongresu. Spotkania odbędą się na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Agresja Rosji na Ukrainę stawia Europę przed zupełnie nowymi wyzwaniami, których konsekwencji nie jesteśmy w stanie całkowicie przewidzieć. Dlatego kontekstem wszystkich tegorocznych sesji plenarnych i warsztatów będzie wojna oraz możliwości wsparcia ukraińskiego społeczeństwa. Organizatorzy chcą także, by uczestnikami Forum była jak największa grupa liderów młodzieżowych z Ukrainy, by wspólnie rozmawiać o mobilizacji społeczeństw obywatelskich w celu przeciwstawieniu się zagrożeniom płynącym z Rosji.

W ramach Forum młodzi uczestnicy będą mogli spotkać się z przedstawicielami biznesu i liderami opinii obecnymi na Kongresie, zaś kongresowi goście zostaną zaproszeni do udziału w aktywnościach Europejskiego Forum Młodych Liderów. Tematyka spotkań zgodna jest z Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i Europejskiej Strategii na rzecz Młodzieży na lata 2019-2027. 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy dokonać rejestracji: http://wydarzenia.frse.org.pl/ankieta/707811/rejestracja-na-europejskie-forum-mlodych-liderow-2022.html

Organizatorami Europejskiego Forum Młodych Liderów są: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.