Finansowy portret własny studenta – edukacja ekonomiczna i oszczędzanie

Zeszłoroczny lockdown gospodarki i liczne obostrzenia odcisnęły piętno również na oszczędnościach. Nie inaczej jest w przypadku studentów, z których część w skutek utraty dodatkowych źródeł dochodów, musiała uszczuplić swoje oszczędności. Widać to w deklaracjach na temat braku posiadanych „zaskórniaków” (wzrost wskazań z 9% w 2020 r. do 14% w 2021) i stopniowych spadkach praktycznie we wszystkich przedziałach kwotowych, które studenci przeznaczają na oszczędności. Na uwagę (i pochwałę) zasługują jednak najwytrwalsi, którzy mimo niekorzystnych okoliczności zewnętrznych, przekroczyli kwotę odłożonych 10 000 zł (wzrost r/r z 12% do 16%).

Podstawą dobrych praktyk w zarządzaniu własnym budżetem jest znajomość pewnych założeń teoretycznych. Tymczasem, według danych WIB, który co roku we współpracy z Fundacją GPW, bada poziom wiedzy finansowej Polaków, osoby w wieku 18-24 lata wciąż mają bardzo wiele do zrobienia w tym obszarze. Dość powiedzieć, że aż 90% badanych jest zdania, że ich wiedza w tym zakresie jest mała lub bardzo mała.

Największe problemy – i de facto największe potrzeby – młodzi Polacy odczuwają w poprawie wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa (33%) i systemu emerytalnego (31%). Po doświadczeniu na własnej skórze skutków gospodarczych pandemii wzrosło w stosunku do 2020 r. zainteresowanie tematem oszczędzania (z 2% do 13%) i płatności bezgotówkowych (z 7% do 23%).

Nieco optymistyczniejsze wnioski płyną z danych dotyczących dokładnego czytania umów przed ich podpisaniem. Wydaje się, że konsekwentna edukacja, w zakresie m.in. przestrzegania najważniejszych zasad formalnego zaciągania zobowiązań finansowych, zaczyna powoli przynosić efekty. To co cieszy najbardziej, w porównaniu do 2020 r., to znaczący wzrost osób deklarujących bardzo dokładne czytanie umów (z 11% do 21%) przy jednoczesnym spadku tych, którzy sprawdzają jedynie poprawność danych osobowych (z 48% do 21%).

Ponadto, badani w wieku 18-24 lata wskazali, że zdecydowanie oczekują większej aktywności w procesie nauczania podstaw wiedzy finansowej od szkoły i nauczycieli (92%). Podczas spotkań bezpośrednich jak wykłady czy szkolenia najchętniej opanowaliby tego typu kompetencje (60%).

Informacje zaprezentowane na podstawie raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich Portfel Studenta, Edycja VI, wrzesień 2021. 

https://bit.ly/PortfelStudenta_2021 

Publikacja oparta jest o dane własne Warszawskiego Instytutu Bankowości, zebrane na podstawie badań opinii społecznej, w tym badania „Sytuacja finansowa młodych Polaków”, przeprowadzonego w sierpniu 2021 roku przez pracownię Pollster wśród osób w wieku 18-24 lata. Raport został także uzupełniony o wybrane dane zewnętrzne pochodzące od takich instytucji jak Ministerstwo Edukacji i Nauki i Główny Urząd Statystyczny oraz podmioty komercyjne jak Centrum AMRON i PwC.