Finansowy portret własny studenta – sytuacja finansowa studentów

Jak wynika z symulacji miesięcznego rachunku, opracowanego przez WIB i podsumowanego w poprzednim poście, struktura wydatków studentów uległa pewnym zmianom – na ile trwałym pokaże najbliższy rok akademicki. Prezentując finansowy portret studenta, rozpoczynamy od sytuacji finansowej i wydatków. W kolejnych postach dowiecie się więcej na temat oszczędzania wśród studentów oraz deklarowanym poziomie ich edukacji ekonomicznej, a także zachowaniach w cyberprzestrzeni. Brakuje istotnego z Twojego punktu widzenia obszaru w raporcie? Dajcie znać w komentarzu – autorzy z pewnością chętnie wezmą pod uwagę Twoją opinię! 

W wynikach badania przeprowadzonego przez pracownię Pollster wśród młodych Polaków w wieku 18-24 lata w sierpniu 2021 roku na zlecenie WIB dla co trzeciego badanego (35%) sytuacja finansowa w ciągu ostatniego roku poprawiła się, a pogorszenie (pewne lub znaczne) zadeklarowało 25% osób. Dla porównania w 2020 r., pozytywną ocenę swojego statusu materialnego wyraziło jedynie 8% studentów, podczas gdy pogorszenie aż 53%.

Ważnym punktem odniesienia dla studentów jest nie tylko to, na co sami mogą sobie pozwolić finansowo, ale także jakie możliwości mają ich rówieśnicy. I tak 31% młodych Polaków ocenia swoją sytuację finansową jako porównywalną do innych, ale o 4 p.p. więcej jest zdania, że jest ona lepsza niż kolegów i koleżanek. Podobnie jak w 2020 r., co 4. z badanych twierdzi, że (mówiąc kolokwialnie) raczej „ma gorzej” niż inni.

Według deklaracji badanych, aż 42% osób twierdzi, że wydaje miesięcznie poniżej 1000 zł (wzrost r/r o 14 p.p.) – kwota ta jednak już od października może znacząco wzrosnąć. Studenci przyzwyczaili się do zajęć zdalnych i braku fizycznej obecności na uczelni, niemniej w przypadku, gdy wbrew oczekiwaniom tryb studiowania będzie miał charakter hybrydowy lub stacjonarny, pojawi się konieczność częstszych wizyt w ośrodkach akademickich, np. z dala od domu rodzinnego.

Informacje zaprezentowane na podstawie raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich Portfel Studenta, Edycja VI, wrzesień 2021. 

https://bit.ly/PortfelStudenta_2021 

Publikacja oparta jest o dane własne Warszawskiego Instytutu Bankowości, zebrane na podstawie badań opinii społecznej, w tym badania „Sytuacja finansowa młodych Polaków”, przeprowadzonego w sierpniu 2021 roku przez pracownię Pollster wśród osób w wieku 18-24 lata. Raport został także uzupełniony o wybrane dane zewnętrzne pochodzące od takich instytucji jak Ministerstwo Edukacji i Nauki i Główny Urząd Statystyczny oraz podmioty komercyjne jak Centrum AMRON i PwC.