Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Forum Inżynierów Przyszłości

Zapraszamy na konferencję o przyszłości polskich inżynierów. Będzie to spotkanie:

  • młodych inżynierów, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na drodze zawodowej,

  • studentów uczelni technicznych, którzy niedługo wejdą na rynek pracy

  • przedstawicieli uczelni kształcących przyszłe kadry

  • przedsiębiorców którzy zatrudniają i wiedzą jakich osób będzie potrzebował rynek pracy za kilka lat.

Wydarzenie będzie miejscem nie tylko poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale również okazją do wspólnych rozmów na tematy ważne dla młodych ludzi.

Podczas konferencji odbędą się wystąpienia, panele dyskusyjne oraz szkolenia w kilku obszarach:

  • przemysł 4.0

  • przedsiębiorczość

  • działalności studencka i społeczna

  • rozwój osobisty

Zależy nam na zachęceniu młodych ludzi oraz przedstawicieli uczelni do takich działań, które będą wpisywały się w potrzeby rynku z uwzględnieniem najnowszych technologii, innowacyjnych rozwiązań oraz na wspólnym zastanowieniu się co jeszcze nas czeka w dobie IV rewolucji przemysłowej.

Chcemy już dziś porozmawiać o zmianach, które będzie można wprowadzić żeby za kilka lat absolwenci szkół wyższych pasowali do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Wydarzenie odbędzie się w terminie 12 – 15 marca 2020 r. we Wrocławiu i jest organizowane przez młody zespół Komisji ds. Młodej Kadry Technicznej Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (NOT Wrocław).

Komunikat o konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt:

Kamil Nawirski
główny koordynator
+48 608 726 992
kamil.nawirski@not.pl

Aleksandra Maziarz
uczestnicy
+48 731 046 078
aleksandra.maziarz@not.pl