Forum Kół Naukowych

Działalność w kołach naukowych stanowi unikalną wartość podczas studiowania. Pozwala poznać osoby o podobnych zainteresowaniach naukowych, uczestniczyć w spotkaniu ze swoim autorytetem naukowym, poznać tajniki prowadzenia badań naukowych oraz rozwinąć swoje umiejętności miękkie, takie jak praca w zespole. Doceniając cały wkład społeczności studenckich kół naukowych w kształtowanie życia akademickiego, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wychodzi z nową inicjatywą przeznaczoną specjalnie dla nich!

Forum Kół Naukowych to projekt mający na celu wsparcie oraz aktywizację środowiska studenckich kół naukowych w całej Polsce. W tym celu powstała platforma kolanaukowe.psrp.org.pl, dzięki której koła naukowe mają dostęp do rozmaitych możliwości rozwoju swoich członków oraz poszerzenia swojej działalności.

Platforma kolanaukowe.psrp.org.pl oferuje:

  • pierwszą publiczną bazę kół naukowych, która ma stać się katalizatorem współpracy między kołami naukowymi z różnych uczelni,
  • serię szkoleń oraz sesji mentoringowych mających na celu rozwój kompetencji miękkich oraz pozyskanie nowych umiejętności przez członków kół naukowych,
  • wysyłkę newslettera z informacjami przeznaczonymi dla społeczności kół naukowych dotyczących między innymi przeznaczonych dla nich konkursów,
  • możliwość kontaktu z przedstawicielami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania informacji zarówno o wsparciu dla kół naukowych w czasie pandemii, jak i dobrych praktykach stosowanych w ogólnopolskiej społeczności kół naukowych.

Na portalu znajdują się również szczegółowe informacje o programie „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W konkursie tym można wygrać aż 70 000 złotych na dofinansowanie projektu naukowego prowadzonego przez koło naukowe. Celem programu jest pomoc studenckim kołom naukowych w realizacji innowacyjnych projektów, wsparcie w podniesieniu jakości ich działalności oraz usprawnienie procesu transferu technologii i wyników badań naukowych prowadzonych przez koła naukowe do sfery gospodarczej.

Zapraszamy do śledzenia inicjatywy na bieżąco, a także brania w niej udziału poprzez zgłoszenie swojego wniosku w programie, zapisanie się do bazy kół naukowych oraz uczestnictwo w organizowanych szkoleniach!