Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Gazeta Prawna: "Płatne studia? Rektorzy są za"

Władze uczelni publicznych popierają wprowadzenie odpłatności za naukę. Pod warunkiem stworzenia powszechnego dostępu do kredytów studenckich.

 To jeden z wniosków, który płynie z raportu przygotowanego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W nim znajdują się m.in. postulaty rektorów do nowej ustawy dla uczelni tzw. 2.0. Nad projektem, który ma powstać do września, pracuje obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Teraz resort zbiera opinie akademików.

Raport to na razie punkt wyjścia do dyskusji między rektorami a ministerstwem – mówi prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący komisji ds. strategicznych problemów szkolnictwa wyższego, która przygotowała raport.

Artykuł “Płatne studia? Rektorzy są za” w dzienniku Gazeta Prawna z dn. 12.04.2017 r.