Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

HackYeah Online Letnia Edycja: społeczność IT opracowuje rozwiązania dla biznesu!

Lada moment rusza druga edycja HackYeah Online 2020 – tym razem uczestnicy spotkają się w sieci w dniach 5-7 czerwca. Letnia edycja będzie w całości poświęcona problemom biznesowym. Po raz kolejny hackathon wspiera Główny Partner, GovTech Polska. Pula nagród to ponad 180 000 PLN!

HackYeah Online 2020 to wirtualna edycja największego, stacjonarnego hackhathonu w Europie. Celem organizatorów jest zrzeszenie kreatywnych uczestników, gotowych rozwiązać globalne problemy biznesowe przy użyciu swoich nieocenionych umiejętności i błyskotliwych pomysłów.  Pula nagród podczas tej edycji to ponad 180 000 PLN!

Uczestnicy będą pracować nad rozwiązaniami zadań partnerskich:

 • Wsparcie dla biznesu – BGK – pula 50 000 PLN
 • Zaangażowanie podczas eventów online – GovTech Polska – pula 20 000 PLN
 • Gaming – GovTech Polska – pula 20 000 PLN
 • SupervisionHack: #ScamTrapper – UKNF – pula 30 000 PLN
 • Bezpieczeństwo podczas podróży – Asseco – pula 10 000 EURO
 • Ścieżka pacjenta onkologicznego – DCO – pula 20 000 PLN

Jak zawsze podczas HackYeah, udział w wydarzeniu jest otwarty dla wszystkich chętnych: studentów, programistów, UXowców, project managerów, inżynierów, ekspertów baz danych, analityków czy gamerów. Uczestnicy w ciągu łącznie 40 godzin będą intensywnie pracować nad rozwiązaniami z zakresu szeroko pojętego biznesu, gamingu, opieki zdrowotnej oraz zaangażowania podczas spotkań online.

Projekty biorące udział w konkursie mogą być zgłaszane indywidualnie, lub w zespołach złożonych z maksymalnie 6 osób. Komunikacja pomiędzy uczestnikami, organizatorami, mentorami i jurorami odbywać się będzie na kanale Discord, na który zapraszamy już dziś:

https://discord.gg/6bs6cHk

Organizowany przez nas HackYeah już kilkukrotnie udowodnił, że w uczestnikach drzemie ogromny potencjał innowacyjnych pomysłów. Organizując HackYeah chcemy umożliwić włączenie się w wypracowanie rozwiązań dla szeroko pojętego biznesu wszystkim tym, którzy mają pomysły oraz chęć, by stworzyć wartościowe narzędzia. – Jakub Kozioł, prezes PROIDEA Sp. z o.o.

Problemy z którymi spotykamy się w obecnym czasie, nie mogą być rozwiązane bez udziału nowych technologii. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w kolejnym wydarzeniu, które angażuje nowatorskie pomysły i przenosi nasze państwo w sferę cyfrową. – Justyna Orłowska Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech

Webinaria i festiwalowa atmosfera

Niepodważalną zachętą dla uczestników jest szansa dalszego rozwoju swojego pomysłu i wdrożenia go w życie. HackYeah Online to również okazja do wzięcia udziału w licznych webinariach tematycznych, które będą streamowane na żywo na Facebookowym profilu HackYeah od 1 do 5 czerwca. Spodziewajcie się także licznych wirtualnych rozmów z setkami mentorów i uczestników. Organizatorzy HackYeah zadbają o utrzymanie festiwalowej atmosfery znanej z czterech poprzednich edycji hackathonu, tym razem przeniesionego do świata wirtualnego. Możecie spodziewać się rozgrywek online i wielu innych atrakcji, dzięki którym miło spędzicie czas podczas tego produktywnego weekendu.

Statystyki ostatniej edycji

W ostatniej edycji HackYeah Online powered by GovTech wzięło udział niemal 2000 uczestników z przeróżnych dziedzin i o różnorodnych specjalizacjach. Wspólnie wypracowali 100 rozwiązań w ramach 5 kategorii, skupionych wokół problemów wynikających z pandemii COVID-19. Podczas wydarzenia ponad 150 mentorów służyło swoją wiedzą i doświadczeniem, 27 firm partnerskich wsparło ideę swoim zaangażowaniem i technologią, a 49 Community i Media Partnerów pomogło w promocji inicjatywy. Zasięg w social mediach podczas ostatniej stacjonarnej edycji HackYeah osiągnął wynik 3 000 000.

 Kto stoi za kulisami?

Organizatorem wydarzenia jest PROIDEA – firma od lat organizująca wydarzenia kierowane do branży IT, pomysłodawca i producent HackYeah. Partnerem głównym wydarzenia jest GovTech Polska – program funkcjonujący w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mający na celu angażowanie społeczności we wprowadzanie innowacji do sektora publicznego. Współpracuje z firmami technologicznymi, oraz obywatelami, aby wspólnie unowocześnić administrację publiczną oraz znaleźć sposoby na użycie technologii w realizacji zadań podejmowanych przez Państwo.

Do inicjatywy dołączyło już wielu publicznych i prywatnych instytucji, zarówno polskich jak i międzynarodowych, które dostarczają wiedzę i mentorów dla pomocy uczestnikom. Zapraszamy do współpracy media, firmy i organizacje, które mają pomysły na to, jak technologia może usprawnić szeroko pojęty biznes.

Strona internetowa: https://hackyeah.pl/

Główny kanał komunikacji: https://discord.gg/6bs6cHk

Social Media: https://www.facebook.com/HackYeahPL/

_____________________________________

HackYeah Online Summer Edition: the IT community works on business issues

The nearest edition of HackYeah Online will be held worldwide on 5-7June and this time we will totally focus on widely understood business issues. Again, the hackathon is powered by GovTech Polska and the tickets are for free! The pool of prizes funded by Partners is over 180 000 PLN!

HackYeah Online 2020 June edition is a virtual edition of the largest stationary hackathon in Europe. Our goal is to bring together the brightest minds from all over the world that have the willingness to create technological solutions to current business issues and… win crazy prizes! The pool of prizes funded by Partners is over 180 000 PLN!

Attendees will work on solutions for Partner’s Tasks:

 • Supporting business by BGK – 50 000 PLN TOTAL PRIZE
 • Engagement during online meetings by GovTech Polska – 20 000 PLN TOTAL PRIZE
 • Gaming by GovTech Polska – 20 000 PLN TOTAL PRIZE
 • SupervisionHack: #ScamTrapper by UKNF – 30 000 PLN TOTAL PRIZE
 • Safety during travelling by Asseco – 10 000 EURO TOTAL PRIZE
 • Oncological patient’s track by DCO – 20 000 PLN TOTAL PRIZE

As always, the hackathon is open for everyone: UXers, programmers, graphic designers, product managers, developers, and all other creative folks! The attendees will have a total of 40 hours to work on widely understood business solutions. This time the projects created by the attendees will centre around business, gaming, healthcare, engagement during online meetings and more!

An additional incentive for participants is the chance to further develop their idea and implement it. Projects participating in the competition can be submitted individually or in teams of up to 6 people. Communication between participants, organizers, mentors and jurors will take place on the Discord channel, to which we invite you today: https://discord.gg/6bs6cHk

HackYeah organized by us has proved several times that the participants have a huge potential of innovative ideas. By organizing HackYeah, we want to enable everyone who has ideas and wants to use their time to create valuable tools for business. – Jakub Kozioł, CEO of PROIDEA.

– We’re happy to be a part of another HackYeah. Solving current problems by using technology is crucial! This time, the most important are business issues and the ways of managing them  – Justyna Orlowska Prime Minister High Representative for Government Technology.

Festival atmosphere and webinars

HackYeah Online is also an opportunity to take part in numerous thematic webinars, that will be held from 1st to 5th June, as the part of HackYeah. You can also expect a lot of virtual chats with hundreds of mentors and participants. HackYeah organizers will take care of maintaining the festival atmosphere known from the previous hackathon editions, this time transferred to the virtual world. You’ll have a chance to meet online IT specialists, GovTech gurus, CEOs of big companies, NGO professionals and many other great experts from various fields. We also provide some online games, quick contests and various attractions that will help you have a good time at this productive weekend.

How it went the last time?

 At the last edition of HackYeah Online powered by GovTech, we brought together almost 2000 attendees with various specializations. They have created practically 100 solutions in five categories, centred around COVID-19 situation. Over 150 mentors were engaged in our hackathon – their knowledge and passion helped many teams to develop their valuable projects. We were supported by 27 Affiliated Companies and 49 Community & Media Partners. A social media reach of the last stationary edition of HackYeah amounted to 3 000 000.

 Hack Yeah backstage

The event is organized by PROIDEA — a company that has been organizing events for the IT industry for years; the originator and producer of HackYeah. The main partner of the event is GovTech Polska — a program operating in the Chancellery of the Prime Minister aimed at engaging the community into introducing innovation to the public sector. It works with technology companies and citizens to jointly modernize public administration and find ways to use technology to accomplish tasks undertaken by the state.

Many public and private institutions, both Polish and international, have joined the initiative, providing knowledge and mentors to help participants. Companies and organizations that have ideas on how technology can improve business are welcome!

Website: https://hackyeah.pl/

Main communication channel: https://discord.gg/6bs6cHk

Social Media: https://www.facebook.com/HackYeahPL/