Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Harmonogram wchodzenia w życie przepisów Ustawy 2.0

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce podpisana w środę przez prezydenta wejść ma w życie 1 października br. Zmiany w działaniu uczelni zachodzić będą jednak stopniowo. Szkoły doktorskie pojawią się od roku akademickiego 2019/2020, a wyniki nowej ewaluacji będą w 2021 r.

W środę prezydent podpisał ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0 lub Konstytucja dla Nauki) oraz przepisy ją wprowadzające.

Nowa ustawa ma zastąpić cztery obecnie istniejące: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Ustawa ma wejść w życie 1 października 2018 r., ale to nie znaczy, że uczelnie mają błyskawicznie dostosować się do wszystkich nowych rozwiązań. Harmonogram wchodzenia przepisów…

Pełen artykuł: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C30492%2Charmonogram-wchodzenia-w-zycie-przepisow-ustawy-20.html