Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

I i II Posiedzenie RS PSRP

W styczniu i lutym odbyły się dwa Posiedzenie Rady Studentów PSRP. W trakcie pierwszego gościliśmy w murach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a w trakcie drugiego na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Głównymi wątkami Posiedzeń były tematy Ustawy 2.0, powołanie Komisji PSRP oraz opiniowanie ustawy dot. powołania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.


Komisje Parlamentu Studentów RP

Jako mocno rozbudowana struktura o szerokim zakresie kompetencji, potrzebujemy silnych zespołów które będą wspierać nasze działania. W związku z tym powołaliśmy 6 komisji, pokrywający się z głównymi dziedzinami naszych działań. Obecnie jesteśmy już też po etapie zgłoszeń w ramach rekrutacji do nich. Sam okres zgłoszeń trwał około tygodnia i bardzo pozytywnie nas zaskoczył – otrzymaliśmy ponad 130 zgłoszeń. Jest to potwierdzenie tezy, że ludzie młodzi są gotowi poświęcać swój czas wolny dla innych – w tak krótkim okresie czasu otrzymaliśmy ilość zgłoszeń przekraczającą ponad czterokrotnie nasze zapotrzebowanie w bieżącym momencie.

Ustawa o NAWA

Kolejną kwestią poruszaną w ramach prac Rady Studentów była opinia w sprawie Ustawy dot. Powołania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Nasze główne uwagi do projektu, sformułowane na bazie opinii nadesłanych nam w ramach Konsultacji Studenckich, dotyczyły następujących kwestii:

  • Wśród zadań agencji brakuje jako celu rozpowszechniania polskiej kultury;
  • W naszej opinii przepis dot. przyznawania środków finansowych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej powinien zostać rozszerzony sposób, który uwzględniłby organizacje pozarządowe wspierające programy międzynarodowych wymian studenckich. W obecnej formule projekt nie przewiduje, by beneficjentami środków mogły stać się organizacje studenckie tj. BEST, ESN Polska czy AIESEC, które działają na rzecz rozwoju mobilności studenckiej;
  • Uczynienie znajomości języka angielskiego na poziomie proficient potwierdzone stosownym dokumentem obowiązkowym dla Dyrektora Agencji, co jest w naszej opinii niezbędne w pracy na rzecz jednostki takiej jak NAWA;
  • Dodatkowo, wyraziliśmy obawę co do struktury finansowania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz dysponowanych przez nią środków. W ocenie skutków regulacji projektu w/w ustawy brakuje oceny finansowej wpływu powstania Agencji na obecne działania i programy związane z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyż

Naszą opinię przekazaliśmy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Więcej informacji: https://www.psrp.org.pl/8069/opinia-psrp-ws-nawa/

Powołanie zespołu ds. Ustawy 2.0 i zbieranie opinii

Na ostatniej Radzie Studentów został przez nas także powołany Studencki Zespół ds. Ustawy 2.0. Jest to nasza odpowiedź na fakt, że zespoły powołane przez Ministerstwo głównie skupiły się na perspektywie środowiska naukowego oraz kadry akademickiej, natomiast my chcemy przedstawić perspektywę studencką.  Jako dorosłe osoby, uczęszczające na zajęcie na polskich jednostkach akademickich, z jednej strony mamy już doświadczenie ze szkolnictwem wyższym (często wieloletnie), a drugiej strony wciąż świeżą perspektywę. Studencki Zespół ds. Ustawy 2.0 ma za zadanie wypracować na Krajową Konferencję Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Projekt Studenckich Założeń do Ustawy 2.0, które zostaną przekazane na ręce Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.