I posiedzenie Rady Studentów

Mówi się, by „zawsze celować w księżyc, bo nawet jeśli się nie trafi, to znajdzie się między gwiazdami”. I to właśnie robi Rada Studentów PSRP. Jej przedstawiciele i przedstawicielki podczas każdych obrad dbają o to, by samorządność budować na zadowalającym poziomie, odpowiadającym wszystkich studentom i studentkom Rzeczypospolitej Polskiej. Jak tego dokonują? Spotykając się co miesiąc, każdorazowo obierają inny kierunek na mapie Polski tak, aby jak najlepiej móc poznać członków i członkinie lokalnych samorządów studenckich oraz specyfikę działalności lokalnych uczelni. Bo bycie bliżej Was, oznacza jeszcze bardziej efektywne działanie!

Nie ulega wątpliwości, że Rada Studentów PSRP to przede wszystkim ludzie, tworzący następujący skład:

 • Agata Andrzejczyk – Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • Tomasz Janocha – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Katarzyna Płaczek – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
 • Jan Wrona – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Bartosz Chojnacki – Uniwersytet Gdański,
 • Bartłomiej Kawulok – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Karolina Szymkiewicz – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
 • Milena Zawadzka – Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa,
 • Daniel Jankowski – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Anastazja Kruchelska – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 • Monika Wiśniewska – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,
 • Aleksandra Zmuda Trzebiatowska – Politechnika Koszalińska.

Podczas I posiedzenia Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej kadencji 2023/2024 podjęto wiele kluczowych tematów. Członkowie i członkinie Rady jako niezwykle doświadczeni już działacze społeczni, opierając się na zdobytej wiedzy, omawiane spotkanie rozpoczęli od spraw porządkowych, takich jak:

 • komunikaty od Przewodniczącego PSRP,
 • informacje na temat harmonogramu prac i projektów PSRP na 2023 rok, 
 • przedstawienie struktury organizacyjnej biura PSRP.

Wartymi podkreślenia są tu również wszystkie punkty, które dotyczyły niezwykle istotnego organu PSRP, jakim jest Rada Wykonawcza, o której więcej dowiedzieć się możecie, czytając nasz poprzedni artykuł. Członkowie i członkinie Rady Studentów PSRP omówili:

 • podział obowiązków Rady Wykonawczej PSRP, 
 • sprawozdanie z jej działalności, 
 • cele strategiczne członków i członkiń rady 

Wiele obszarów, w których poruszają się studentki i studenci, cechują się odpowiednią sobie specyfiką. Dlatego też, by Parlament Studentów RP mógł we wszystkich tych obszarach działać jak najdokładniej i najefektywniej, Rada Studentów PSRP zadbała również o powołanie kilku komisji. A konkretnie:

 • Komisji ds. współpracy zewnętrznej PSRP,
 • Komisji ds. ewaluacji PSRP,
 • Komisji ds. dydaktyki i jakości kształcenia PSRP,
 • Komisji ds. prawno-socjalnych PSRP,
 • Komisji ds. współpracy zagranicznej PSRP,
 • Komisji ds. projektów PSRP.

Każdy z tych organów nie mógłby funkcjonować bez odpowiedniego przewodnictwa, toteż na tym samym posiedzeniu Rady Studentów PSRP, jej członkowie zadbali o zaopiniowanie kandydatów na przewodniczących wyżej wymienionych komisji. 

Istotnym aspektem był również ten okołofinansowy. Transparentność i jawność działania jest dla Rady jednym z głównych priorytetów, więc mając go na uwadze, jej członkowie i członkinie nie mogli zapomnieć o aspektach związanych właśnie z budżetem. 

Kilka punktów w porządku obrad zajęła również Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podsumowano jej działalność w poprzednim roku, wybrano nowych przedstawicieli Rady oraz członków Komisji Dyscyplinarnej przy tejże Radzie. Nie ulega wątpliwości, że zwrócenie uwagi na szeroko rozumianą oświatę było, jest i będzie nieodłącznym elementem posiedzeń Rady Studentów PSRP. 

42 omawiane punkty, 12 członków i członkiń Rady Studentów oraz kilka dobrych godzin owocnych obrad – tak w liczbach można by podsumować I posiedzenie Rady Studentów PSRP w kadencji 2023/2024. Czy jednak mówiąc o ludziach powinniśmy skupiać się na liczbach? Zdecydowanie nie co – mamy nadzieję – widać po streszczonych powyżej punktach pierwszych obrad. 

rada_studentów