Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

II Ogólnopolska Konferencja pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, która odbędzie się w Toruniu w dniach 17-19 czerwca br.

Parlament Studentów RP objął patronat nad tym wydarzeniem. Patronat honorowy nad konferencją objęli także: prof. dr hab. Wiesław Banyś – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. dr hab. Roman Hauser – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. dr hab. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW – Rzecznik Praw Obywatelskich, a także prof. dr hab. Andrzej Tretyn – Rektor UMK w Toruniu oraz dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Patronat medialny sprawuje Forum AkademickieDziennik Gazeta Prawna.

Konferencja adresowana jest do studentów, doktorantów i pracowników – członków komisji stypendialnych oraz do wszystkich osób zajmujących się przyznawaniem pomocy materialnej, w tym również reprezentantów jednostek naukowych, które od 1 października 2012 r. mogą przyznawać taką pomoc swoim doktorantom.

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy w zakresie pomocy materialnej, wyszkolenie korpusu ekspertów, skupienie osób zajmujących się pomocą materialną oraz stworzenie forum wymiany tzw. dobrych praktyk oraz rozwiązywania problemów związanych z przyznawaniem tejże pomocy.

            W bieżącym roku – wzorem ubiegłego roku – planujemy poruszenie m.in. takich zagadnień, jak:

  • budowa i podział funduszu pomocy materialnej
  • status prawny potencjalnych beneficjentów
  • system organów przyznających pomoc materialną
  • rodzaje świadczeń i ich przesłanki (w tym zasady obliczania dochodu)
  • postępowanie w przedmiocie pomocy materialnej

a nadto:

  • kredyty studenckie
  • informacja publiczna i ochrona danych osobowych a pomoc materialna
  • opłaty za drugi kierunek

Tegoroczna konferencja będzie połączona z prezentacją portalu edukacyjnego poświęconego problematyce pomocy materialnej. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie konferencji: www.fpm.umk.pl