II posiedzenie Rady Studentów za nami

Wybór Rzecznika Praw Studenta, przygotowania do XXI Krajowej Konferencji i podsumowanie rekrutacji do komisji PSRP – to główne tematy II Rady Studentów, która odbyła się w dniach 20-22 lutego na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wśród gości spotkania byli samorządowcy studenccy z Krakowa, a gościem specjalnym Rady była prof. dr hab. Anna Siwik, prorektor ds. studenckich AGH.

zdjęcie-014Nowym Rzecznikiem Praw Studenta od 1 kwietnia 2015 roku będzie Justyna Rokita, absolwentka prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wcześniej m. in. przewodnicząca komisji PSRP ds. socjalnych i ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Justyna Rokita posiada znaczące doświadczenie w dziedzinie praw studenta i specjalizuje się w prawie w szkolnictwie wyższym.

– To dla mnie naprawdę duże wyzwanie i cieszę się, że będę mogła wspierać kolegów i koleżanki w dochodzeniu przynależnych im praw. Wiem, że praca Rzecznika nie należy do najłatwiejszych, jednak chcę zrobić jak najwięcej dla obrony studentów przed niekorzystnymi i niezgodnymi z prawem decyzjami w ich sprawie – mówi Justyna Rokita.

zdjęcie-034Uczestnicy spotkania wybrali także nowego koordynatora ekspertów studenckich przy Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Został nim Tomasz Kocoł, student Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedstawicielami w Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich zostali natomiast Mateusz Gustaw z Akademii Górniczo-Hutniczej, Dawid Kolenda z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Piotr Wodok z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Oprócz spraw personalnych, uczestników Rady Studentów PSRP zajęły także kwestie związane z przygotowaniami do XXI Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP, zaplanowanej na dni 27-29 marca. Na wydarzenie, które odbędzie się w tym roku w Sypniewie, przybędzie ponad 400 samorządowców studenckich z całej Polski. Uczestnicy Rady Studentów zajęli się kwestiami logistycznymi dotyczącymi przygotowania konferencji, a także merytorycznie opracowali część paneli dyskusyjnych, mających odbyć się podczas zbliżającej się konferencji.

zdjęcie-003Rada Studentów podjęła także uchwałę w sprawie przyjęcia opinii na temat projektu rozporządzenia w sprawie rządowego programu mającego na celu udzielenie pomocy finansowej studentom studiującym za granicą oraz zaopiniowała projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów. Opinie już w najbliższych dniach pojawią się na stronie internetowej Parlamentu Studentów RP.

Rada Studentów PSRP wykonała także prace dotyczące zmian regulaminu przyznawania patronatów. Nowy, przyjęty regulamin zacznie obowiązywać od 1 marca 2015 roku. Omówiono i wstępnie przygotowano narzędzie Centrum Pomocy dla studentów, które już niebawem zostanie wdrożone w witrynie Parlamentu Studentów RP.

Uczestnicy spotkania dyskutowali także o aktualnych sprawach zajmujących członków władz wykonawczych PSRP. Podsumowano m.in. rekrutację do komisji, w której zgłosiło się ponad 150 osób.

– To były bardzo owocne obrady, trzy dni ciężkiej pracy. Cieszy mnie to, że przedstawiciele studentów reprezentują tak wysoki poziom merytoryczny i są gotowi do pracy na rzecz naszego środowiska. Otwieramy się także na samorządy studenckie, po pierwsze organizując Rady Studentów w różnych miastach akademickich, a po drugie zapraszając na spotkania samorządowców studenckich – powiedział po spotkaniu Rady Studentów Mateusz Mrozek, przewodniczący Parlamentu Studentów RP.