II posiedzenie Rady Wykonawczej PSRP

Tęskniliście za newsami prosto z posiedzeń Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej? W takim razie możecie odetchnąć z ulgą – kolejne posiedzenie już za nami. Członkowie i Członkinie RW nie ustają w swojej pracy, mającej na celu doskonalenie działalności PSRP, a przez jego pryzmat również – albo w szczególności – studentek i studentów w całej Polsce. 

Każdy dzień stawia przed nami i przed Wami nowe wyzwania – posiedzenia RW to czas, by im sprostać. By móc odpowiednio przygotować się na wszelkie ewentualności i raczej zapobiegać, a nie leczyć, grono Rady Wykonawczej za cel postawiło sobie omówienie wyników analizy SWOT PSRP i ten właśnie cel osiągnęło. Jeśli dla niektórych z Was skrót ten jest równie enigmatyczny, co pierwsza sesja na uczelni – już spieszymy z wyjaśnieniami. Analiza SWOT to technika opierająca się na podzieleniu zebranych informacji na cztery grupy, będące odpowiednikami czynników strategicznych. A są to:

 • S (Strengths) – mocne strony, 
 • W (Weaknesses) – słabe strony, 
 • O (Opportunities) – możliwości, 
 • T (Threats) – zagrożenia. 

Ich przeanalizowanie daje RW, a tym samym całemu PSRP, możliwość jeszcze bardziej efektywnego i efektownego działania. 

Równie istotnym punktem posiedzenia było omówienie oferty szkoleniowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. „Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione” mówił Nelson Mandela. My mocno wierzymy w to, że zrobić można wszystko, a wszelkiego rodzaju szkolenia czy warsztaty są narzędziem do eliminacji tego, co „niemożliwe”. Rozwój to wybór, ale i przywilej, który zamierzamy pielęgnować i rozbudowywać każdego dnia. 

Niezwykle przyjemnym elementem II posiedzenia RW było podsumowanie rekrutacji do wszystkich komisji PSRP. Wasza chęć zaangażowania i wielokierunkowe umiejętności zdecydowanie robią wrażenie. Tym samym kilkadziesiąt z Was zasili szeregi Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w takich komisjach, jak:

 • Komisja ds. projektów,
 • Komisja ds. współpracy zagranicznej,
 • Komisja ds. prawno-socjalnych,
 • Komisja ds. ewaluacji,
 • Komisja ds. dydaktyki i jakości kształcenia,
 • Komisja ds. współpracy zewnętrznej,
 • Biuro Prasowe. 

W takich momentach #parlamentWSZYSTKICHstudentów nabiera nowego, jeszcze mocniejszego znaczenia! 

Wielkimi krokami zbliża się również XXVIII Krajowa Konferencja PSRP, dlatego też szczegółowe omówienie jej planu było wręcz obowiązkowym punktem na liście priorytetów II posiedzenia Rady Wykonawczej. W tym przypadku nie możemy Wam jeszcze za wiele zdradzać, ale jedno jest pewne – możecie spodziewać się niespodziewanego! 

Dyskusja nad kierunkiem zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – to ostatnia kwestia poruszona przez członkinie i członków RW. Jako że ustawa ta dotyczy wszystkich studentek i wszystkich studentów w Polsce, Rada Wykonawcza postanowiła przyjrzeć się jej bliżej. Świat się zmienia, ludzie się zmieniają. A zatem i prawo do tychże zmian trzeba dostosować. Czy tak będzie i w tym przypadku? Na pewno będziemy informować Was na bieżąco!