III posiedzenie Rady Wykonawczej i Rady Studentów

Właśnie zakończyliśmy kolejne, gorące spotkania Rady Studentów oraz Rady Wykonawczej PSRP. Przepełnione energią i entuzjazmem posiedzenia obfitowały w dyskusje dotyczące kluczowych spraw dla studentów. Nie sposób nie podzielić się z Wami tym, co się działo! Oto krótkie podsumowanie najważniejszych tematów, które poruszyliśmy. 

Podczas posiedzenia Rady Wykonawczej zatopiliśmy się w dalszym planowaniu XXVIII Krajowej Konferencji PSRP, która zbliża się wielkimi krokami. To ważne wydarzenie będzie dla nas ogromnym wyzwaniem, ale jednocześnie szansą na udoskonalenie naszych umiejętności i rozwijanie relacji z innymi studentami z całego kraju. Jesteśmy zdeterminowani, aby dodać do tego roku jeszcze więcej energii, pasji i zaangażowania! Przygotowujemy dla Was mnóstwo niesamowitych wydarzeń, prelekcji i warsztatów, które z pewnością zainspirują i zmobilizują do dalszego działania. 

Omówione zostały także wyniki audytu wewnętrznego PSRP, które pokazały, że nasza organizacja działa sprawnie i efektywnie. Musimy przyznać, że jesteśmy dumni z efektów naszej pracy, ale zawsze warto zastanowić się nad tym, jak możemy się jeszcze rozwijać.  Wspólnie zastanawialiśmy się zatem nad możliwościami udoskonalenia naszych działań, by lepiej i lepiej reprezentować naszą społeczność. 

Co by było, gdybyśmy nie wspomnieli o bieżących pracach komisji PSRP? To właśnie one są motorem naszego postępu! W ramach bieżących prac komisji PSRP omówione zostały plany na najbliższe tygodnie, które obejmują m.in. dalsze prace nad projektem poprawy warunków studiowania czy wsparcie dla studentów zagranicznych. 

Wśród ostatnich osiągnięć nie sposób pominąć nowe współprace PSRP. Przykładem jest nasze partnerstwo z Wings For Life. Chcemy być aktywni w kwestiach społecznych i sportowych, dlatego z radością angażujemy się w tę świetną inicjatywę. Zachęcamy Was do przyłączenia się do drużyny PSRP, aby wspólnie pomagać tym, którzy potrzebują wsparcia! Więcej informacji o projekcie możecie znaleźć na stronie: https://www.wingsforlifeworldrun.com/pl/teams/5WxbLE . 

III posiedzenie Rady Studentów było równie pasjonujące i inspirujące. Rozpoczęto od dyskusji na temat przekazania stypendiów socjalnych do ośrodków pomocy społecznej. Przeanalizowaliśmy plusy i minusy tego rozwiązania, uwzględniając zarówno perspektywę studentów, jak i instytucji. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że podjęcie odpowiedniej decyzji będzie kluczowe dla dalszego rozwoju naszego społeczeństwa akademickiego. 

Z entuzjazmem przystąpiono do kolejnego punktu spotkania – utworzenia komisji ds. nowelizacji Statutu PSRP. Rozumiemy, że w miarę jak rozwijamy się jako organizacja, nasze zasady muszą ewoluować i dostosowywać się do nowych wyzwań. Prace nad nowelizacją Statutu pozwolą nam utrzymać aktualność naszych przepisów oraz zwiększyć efektywność naszych działań. 

Następnie Rada Studentów PSRP omówiła spotkania z European Network for Quality Assurance in Higher Education, które przyczyniły się do dalszego poszerzenia naszych horyzontów. Były to bardzo owocne rozmowy, które pomogą nam w dalszym kształtowaniu jakości kształcenia i współpracy na arenie międzynarodowej. 

Nie mogliśmy też pominąć omówienia dyskusji podejmowanych na European Students’ Union w Malmo. Wspólnie z innymi studentami z całej Europy rozmawialiśmy o kluczowych wyzwaniach i możliwościach, które stoją przed młodymi ludźmi. Te doświadczenia są bezcenne, gdyż pomagają nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych studentów i skuteczniej dążyć do ich realizacji. 

Na zakończenie spotkania Rady Studentów, wysłuchaliśmy sprawozdań z działalności Przewodniczącego, Rady Wykonawczej, pracowników Biura PSRP, Koordynatora PSRP przy Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz przedstawicieli PSRP w różnych instytucjach. Było to istotne podsumowanie naszych dotychczasowych osiągnięć oraz podkreślenie kierunków dalszego rozwoju. 

Podsumowując, III posiedzenie Rady Studentów oraz Rady Wykonawczej PSRP było niezwykle inspirujące i pełne energii. Razem tworzymy przyszłość – naszą przyszłość, przyszłość studentów, przyszłość Polski. Pracujemy ręka w rękę, aby każde kolejne spotkanie było jeszcze bardziej owocne i przyczyniało się rozwoju naszej studenckiej społeczności. 

W końcu to #ParlamentWSZYSTKICHStudentów !