Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Informacja po spotkaniu w MNiSW

Przedstawiciele Rady Wykonawczej PSRP spotkali się dzisiaj (28.03.2013) z wiceminister Darią Nałęcz w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie trzygodzinnego spotkania z przedstawicielami MNiSW podjęto temat nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przygotowanej przez minister Barbarę Kudrycką. Omówiono wszystkie proponowane postulaty ze strony PSRP oraz kwestię sposobu komunikacji. Z strony MNiSW padła deklaracja ustosunkowania się do propozycji w najbliższym czasie, po analizie dodatkowych materiałów, które zostaną przekazane resortowi.

Reprezentanci PSRP przybyli do Warszawy z różnych regionów Polski, mimo trwającego okresu przedświątecznego i poinformowaniu o  spotkaniu zaledwie kilkanaście godzin przed planowanym terminem.  Studenci zaprosili Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbarę Kudrycką, na spotkanie w szerszym gronie przedstawicieli samorządów studenckich z całego kraju, które zostanie zorganizowane przez Parlament Studentów RP.

– Mamy nadzieję, że MNiSW będzie kontynuowało rozpoczęty dziś dialog ze studentami – powiedział przewodniczący PSRP Piotr Müller po spotkaniu z wiceminister Darią Nałęcz.