IV Posiedzenie Rady Studentów PSRP

Członkowie i członkinie Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej już po raz czwarty spotkali się, by omówić szczegółowo podjęte w ostatnim czasie działania i plany oraz cele, jakie postawili sobie na najbliższą przyszłość. A możecie nam wierzyć – będzie tego naprawdę sporo!

Spotkanie to wyjątkowo odbyło się w formie zdalnej, jednak – a to najważniejsze – jakościowo i merytorycznie nie odbiegało ono od tych standardowych, analogowych wariantów. Swoje aktywności i zrealizowane założenia przedstawili:

• Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
• Członkowie rady wykonawczej PSRP,
• Wszystkie pełnomocniczki,
• Pracownicy biura PSRP
• Przedstawiciele i przedstawicielki PSRP w innych organach.

Choć grupa ta jest niezmienna, działania jakie podejmują i ich skutki rezonują w społeczności akademickiej sporymi zmianami, z których jesteśmy niezwykle dumni.