Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Już po pierwszym czytaniu nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

W czwartek, 9 czerwca, odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP dot. pierwszego czytania nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Przedstawiciele PSRP wzięli udział w posiedzeniu. 

Parlament Studentów RP zgłaszał uwagi odnośnie uwolnienia proporcji stypendiów na rzecz możliwości zwiększenia stypendiów Rektora dla najlepszych studentów oraz wydłużenia terminu możliwości ubiegania się o stypendium Rektora i stypendium Ministra na pierwszym roku studiów II stopnia.Poparł również propozycję Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich dot. możliwości wykorzystania funduszu pomocy materialnej na modernizację i wyposażenie domów i stołówek studenckich.

Poprawka do nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym zyskała aprobatę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zostanie zgłoszona podczas drugiego czytania projektu w Sejmie. Posłowie podczas pierwszego czytania na czwartkowym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przegłosowali przyjęcie innych istotnych poprawek. Z prawa o szkolnictwie wyższym zniknie m.in. wymóg zdobycia 30 punktów ECTS na każdym roku studiów. Liczbę wymaganych punktów będą ustalały same uczelnie.