Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
1. Administrator Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa
– e-mail: sekretariat@psrp.org.pl
– telefonicznie: (+48) 506 188 880
2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań informacyjno – promocyjnych administratora, poprzez stworzenie bazy kontaktowej umożliwiającej utworzenie kanału komunikacyjnego pomiędzy Tobą a administratorem. Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane mogą być przetwarzane przez okres do 2 lat od wyrażenia zgody lub do cofnięcia udzielonej uprzednio zgody lub wysunięcia przez Ciebie żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.
4. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, a także organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków.
5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, sprostowania oraz uzupełnienia bądź ich usunięcia, żądania czasowego lub stałego wstrzymania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo cofnięcia w każdym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów w jakich zostały zebrane. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami w jeden ze wskazanych wyżej sposobów.
6. Prawo do wycofania zgody
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz ponadto skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.