Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Koncepcje założeń do Ustawy 2.0

1 marca 2017 na Politechnice Warszawskiej w ramach Narodowego Kongresu Nauki odbyła się prezentacja efektów prac trzech zespołów wyłonionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu prowadzenia badań nad potencjalnymi założeniami do Ustawy 2.0.

Niestety w prezentacjach założeń przygotowanych przez zespoły temat studentów był praktycznie nieobecny. Zostało to dość zostało mocno zauważone na Twitterze i wzbudziło gorącą dyskusję:

Do reprezentantów poszczególnych zespołów ds. Ustawy 2.0 padło wiele pytań. Pytali internauci, pytaliśmy też my z naszego oficjalnego profilu. Szczególnie dużo kontrowersji wzbudziły wypowiedzi prof. Kwieka, ale silne emocje budziły także koncepcje tj. ograniczenia praw studentów przy wyborze Rektora, poprzez brak studentów w Radzie Powierniczej:

Po prezentacji trzech zespołów padły ważne dla nas słowa Wicepremiera Jarosława Gowina “To mają być zmiany, które nakierowane są na dobro polskich studentów. To musi być ustawa, która naprawdę będzie służyła nie nam politykom, nie kadrze naukowej, nie administracji uczelni, tylko w pierwszej kolejności studentom.” Doceniamy te słowa, które mocno wybrzmiały po prezentacjach trzech zespołów. W nawiązaniu do nich powołany przez nas Studencki Zespół ds. Ustawy 2.0 zajmie się przygotowaniem własnej propozycji założeń, które będą zawierały studencki punkt widzenia oraz realny potrzeby tej części środowiska akademickiego. Same słowa Wicepremiera również zostały szeroko zauważone na Twitterze:


Więcej informacji na temat Studenckiego Zespołu ds. Ustawy 2.0: https://www.psrp.org.pl/studencki-zespol-ds-ustawy-2-0/