Konferencja “Kadry przyszłości – kady dla przemysłu” Agencji Rozwoju Przemysłu

Agencja Rozwoju Przemysłu zaprasza do udziału w konferencji Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu.
 
Data: 3-4 listopada 2021 r.
Miejsce: Centrum Olimpijskie przy Wybrzeżu Gdyńskim 4 w Warszawie.
 
Podczas Konferencji odbędzie się panel “Liderzy Przemysłu Przyszłości – jakie modele kariery wybierają młodzi ludzie?” podczas naszej konferencji “Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu”.
 
W dyskusji wezmą udział między innymi: Paweł Pacek, MBA, dyrektor Biura Rozwoju Technologii ARP, Tomasz Miśko, dyrektor Oddziału ARP w Tarnobrzegu, dr hab. Agnieszka Skala, Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska, Dawid Solak – p.o. prezesa Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
oraz Mateusz Grochowski przewodniczący Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Paneliści będą szukać odpowiedzi na pytania:
  • Jakie dziś są oczekiwania młodych ludzi wkraczających na rynek pracy? Jakie są ich ambicje?
  •  Czy cele, które przyświecają młodym pracownikom, generują zmianę podejścia firm przemysłowych do kształcenia kadr przyszłości?
  • W jaki sposób można modelować oczekiwania młodych osób wobec ścieżki kariery tak, aby inspirować ich do podejmowania zatrudnienia w szeroko rozumianym przemyśle?
 
Więcej informacji:
Podczas konferencji przedstawiciele nauki, biznesu i instytucji państwowych będą wymieniać doświadczenia i dyskutować m. in. o wyzwaniach na rynku pracy, cyfryzacji nauki i kluczowych kompetencjach w zielonej gospodarce.
Program Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Kadry dla przemysłu ma za zadanie inicjację współpracy szkół średnich i wyższych oraz przedsiębiorstw w celu wspólnego opracowania programu studiów dostosowanego do rynku pracy.